Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRAVILNIKA O ZAMENI I IZOSTAVLJANJU (PSEUDONIMIZACIJI/ANONIMIZACIJI) PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA: Rasprava će trajati do 1. septembra 2016. godine


Radna grupa Vrhovnog kasacionog suda, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, izradila je Nacrt novog Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

Vrhovni kasacioni sud poziva stručnu i opštu javnost da svojim sugestijama i komentarima na Nacrt pravilnika učestvuje u javnoj raspravi do 1. septembra 2016. godine.

Predlozi, sugestije i primedbe mogu se dostaviti Vrhovnom kasacionom sudu elektronskim putem na adresu: uprava@vk.sud.rs, ili poštom na adresu Vrhovni kasacioni sud, Nemanjina 9, Beograd.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 28.06.2016.
Naslov: Redakcija