Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOK) do kraja godine: NOK ima zakonodavni i institucionalni deo, kao i katalog kvalifikacija


Srbija još nema Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK), instrument za razvrstavanje znanja i veština, što je ozbiljan problem kada je o reč o procesu evrointegracija.

U Srbiji je još na snazi komunikacija obrazovanja i tržišta rada putem formalno stečenih kvalifikacija koje daju osnovne informacije o tome koliko godina smo sticali obrazovanje, a ništa o osposobljenosti za određene poslove.

Posebna savetnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mirjana Bojanić, izjavila je da će Nacrt Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOK), kojim će se bolje povezati obrazovanje i tržište rada, biti u javnoj raspravi do kraja godine.

Zakon bi trebalo da utvrdi kod kojih će se institucija i tela sticati kvalifikacije, kao i koja je uloga svih socijalnih partnera, navela je Bojanić.

NOK se razvija u dva nivoa - preduniverzitetskog i visokog obrazovanja, a važno je da se ta dva okvira objedine i urede na jedinstven način. NOK ima zakonodavni i institucionalni deo, kao i registar kvalifikacija sa 150 do 200 kvalifikacija u kojem će jasno pisati šta ko zna i ume da uradi.

Nakon toga treba oformiti tela komisije sa ovlašćenjima da prepoznaju kvalifikacije, kao i Zakon o regulisanim profesijama.

Rukovodilac Centra za obrazovanje i obuku Nacionalne službe za zapošljavanje, Tanja Ilić, izjavila je da je značaj NOK-a što je po prvi put u praksi povezao formalno i neformalno obrazovanje.

"Formalne kvalifikacije koje priznaje NSZ, tržište rada ne prepoznaje kao potrebne", rekla je Ilić i navela da su mladi ugrožena ciljna grupa, za koju su predviđeni programi stručne prakse kroz usavršavanje.

Direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, Mirjana Kovačević, izjavila je da diploma nije dovoljna garancija kvaliteta stručnih kadrova, kao i da ne bi trebalo zanemariti znanja i sposobnosti koja se stiču i kroz neformalne kanale

"NOK će dati neophodne informacije poslodavcima, kao i nezaposlenima koji konkurišu za radna mesta, da znaju šta se od njih na toj poziciji očekuje. NOK je od velikog značaja i za strane investitore, jer smanjuje rizik od pogrešnog izbora kadrova", zaključila je Kovačević.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.06.2015.