Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju na jesen


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izrađuje novi Zakon o visokom obrazovanju koji će biti na javnoj raspravi tokom jeseni - u oktobru i novembru, najavila je državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zorana Lužanin.

Ona je istakla da će u izradi novog zakona biti uključeni predstavnici srpske akademske dijaspore i ljudi koji rade na srpskim univerzitetima, ali gostuju na nekim univerzitetima po Evropi.

Predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Dejan Popović, rekao je da je Zakon o visokom obrazovanju("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 i 45/2015 - autentično tumačenje), koji je usvojen 2005. godine korigovan je samo u detaljima koji se odnose na nove ispitne rokove, prenošenje kredita i zahteve koji su dolazili iz studentske poplulacije.

"Temelji tog zakona su izdržali ovih deset godina, ali to ne znači da su oni nepromenljivi, naprotiv, došlo je vreme da pogledamo koje nove izazove sistem visokog obrazovanja u Srbiji ima i sa kojima treba da se suoči", naglasio je Popović.

On je istakao da je Univerzitet u Beogradu rangiran na najvažnijoj listi unverziteta, Šangajskoj rang listi, između 301. i 400-og mesta.

"To znači da je, ako pogledamo ceo prostor centralne i jugoistočne Evrope od Estonije do Albanije i od Slovenije do Turske, ispred Univerziteta u Beogradu samo Karlov univerzitet u Pragu", naglasio je Popović.

Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Milovan Šuvakov, je rekao da bi novi Zakon o visokom obrazovanju trebalo da bude utemeljen na empirijskim podacima, a ne na mišljenju, pa makar to, kako je rekao, bilo i mišljenje ministra.

Ministarstvo će se truditi da obezbedi sve moguće podatke potrebne da bi se analiziralo trenutno stanje i omogućila simulacija onoga što bi izmene pravnog okvira donele, dodao je Šuvakov.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.06.2015.