Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PLATAMA U JAVNOM SEKTORU: Popis svih radnih mesta u javnom sektoru, njihovo vrednovanje i dodeljivanje iste osnovne plate za svako radno mesto iste vrednosti


Zakon o platama u javnom sektoru treblo bi da uđe u skupštinsku proceduru u septembru, a njegova puna primena se očekuje sa novim budžetom, izjavio je državni sekretar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ivan Bošnjak.

Zakonom o platama, za sve zaposlene u javnoj upravi, predviđeno je uređivanje zarada zasnovano na jedinstvenim pravilima kako bi se obezbedila primena principa "jednaka plata za rad jednake vrednosti".

Taj princip se postiže popisom svih radnih mesta u javnom sektoru, njihovim vrednovanjem i dodeljivanjem iste osnovne plate za svako radno mesto iste vrednosti, rekao je Bošnjak

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pripremilo Radnu verziju zakona o platama i drugim primanjima zaposlenih u javnom sektoru bez javnih preduzeća koju trenutno razmatra Posebna grupa koju čine predstavnici drugih resornih ministarstava i organa državne uprave.

Zakonom će biti uređene plate i sva druga primanja u zdravstvu, prosveti, kulturi, administraciji, javnim agencijama, naveli su u Ministarstvu.

"U masi će praktično biti isti novac ali raspoređen na pravedniji način, odnosno predlog je da radna mesta budu razvrstana u 12 platnih grupa i oko 60 platnih razreda čija će vrednost biti određena odgovarajućim koeficijentom", rekao je Bošnjak.

Prema navodima Ministarstva, to konkretno znači da će se vrednovati posao koji se obavlja u javnom sektoru bez kriterijuma koji bi uslovili da se plate razlikuju u odnosu na mesto rada, odnosno plata lekara ili profesora koji rade isti posao biće ista bez obzira na mesto rada.

On je dodao da je akcenat na obrazovanju i zdravstvu, da se na adekvatan način odvoji stručni deo posla i pružanje prave usluge od administrativnog dela i tehničkog posla.

Izvor: Vebsajt Beta, 26.06.2015.