Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROK za predaju poreske prijave za porez na dobit za 2014. godinu 29. jun 2015. godine


Rok za podnošenje poreske prijava za porez na dobit za 2014. godinu ističe u ponedeljak, 29. juna 2015. godine. Odredbom člana 63. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon i 142/2014, dalje: Zakon) propisano je da se poreska prijava podnosi u roku od 180 dana od isteka perioda za koji se utvrđuje porez.

U slučaju kada se poreska prijava za porez na dobit podnosi za period 01.01.2014 - 31.12.2014. godine, rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit ističe 29. juna 2015. godine, s obzirom na to da na taj dan pada poslednji dan roka, odnosno taj dan (29.06.2015. godine) je 180. dan od isteka perioda za koji se utvrđuje porez na dobit.

Nedoumica kod pojedinih obveznika izazvana je informacijom koja je objavljena na sajtu Poreske uprave. U Poreskom kalendaru koji je objavljen na sajtu www.poreskauprava.rs, kao krajnji rok za predaju poreske prijave naveden je 30. jun.

Izvor: Redakcija, 28.06.2015.