Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Transparentniji postupak prodaje nepokretnosti uvođenjem e-aukcije


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju je neophodan jer su praćenjem primene tog dokumenta, uočeni određeni nedostaci koji utiču na efikasnost postupka izvršenja, izjavila je pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić.

Deretić je, u sklopu javne rasprave o Nacrtu zakona, navela da je u primeni važećeg dokumenta uočena neujednačenost u radu izvršitelja, koji postupaju u zavisnosti od područja apelacionog suda kojem pripadaju.

Prodaja nepokretnosti ubuduće će podrazumevati potpunu automatizaciju tog postupka, a to znači uvođenje elektronske platforme za javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari.

Pomoćnica ministra je objasnila da će nakon stupanja na snagu novih zakonskih rešenja, u periodu od šest meseci funkcionisati paralelan sistem prodaje nepokretnosti tokom kojeg će se testirati elektronska platforma, a nakon toga će se preći na isključivi elektronski format.

Elektronska platforma će funkcionisati tako da ni izvršitelj ni sud neće znati ko je interesent za kupovinu, što znači da je ponudilac anoniman, a sistem sam generiše uplatu jemstva sa računa za uplatu javnih prihoda.

Svako ko uplati jemstvo dobija određen indentifikacioni broj, sa kojim se uz prijavu na platformu, koja će biti dostupna na veb prezentaciji Ministarstva pravde, legitimiše za učešće u postupku prodaje.

Postupak prodaje će biti javan, odnosno i struka i javnost će moći da prate u realnom vremenu šta se sve dešava tokom šestočasovnog javnog nadmetanja.

Pomoćnica ministra je napomenula da zakonske odredbe o načinu prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari ostaju u Zakonu, a odredbe koje detaljnije definišu sam postupak, biće sadržane u podzakonskom aktu, Pravilniku o organizovanju i sprovođenju elektronskog javnog nadmetanja.

Drugi segment automatizacije postupka izvršenja jeste uvođenje elektronske oglasne table, koja će biti uspostavljena kao javni registar.

Ona je navela da će na veb prezentaciji svakog suda opšte ili posebne nadležnosti u Srbiji, ukucavanjem ličnih podataka, građani moći da provere da li se bilo kakav akt ili odluka koji potiču iz izvršnog postupka njima dostavlja.

Izvor: Vebsajt Vlade, 22.05.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija