Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KODEKS PONAŠANJA NARODNIH POSLANIKA O GRANICAMA DOZVOLJENOSTI KOMENTARISANJA SUDSKIH ODLUKA I POSTUPAKA: Komentarisanje sudskih odluka i postupaka vidno je umanjeno ali i dalje predstavlja problem za razvoj nezavisnog pravosuđa


Komentarisanje sudskih odluka kroz medije političari koriste kao instrument uticaja na pravosuđe, ocenio je sudija Apelacionog suda Miodrag Majić, na konferenciji Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), povodom prezentacije Izveštaja o poštovanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka.

On je dodao da su političari svesni da komentarisanje sudskih odluka predstavlja pritisak na rad pravosuđa. Majić je izrazio bojazan da će to nastaviti da se dešava i dodao da se u Srbiji "zakon ne doživljava kao nešto što je obavezno poštovati".

Zamenik predsednika Državnog veća tužilaca Goran Ilić je naveo da samostalnost tužilaštva nije zaštićena kodeksom koji je usvojen i dodao da "politika presudno utiče na karijere tužilaca".

Ukazao je da je nepristrasnost u radu javnog tužilaštva zaštićena pravnim poretkom, a javni tužilac je samostalan i na njegovu samostalnost ne mogu uticati zakonodavna i izvršna vlast.

Kada je reč o granicama dozvoljenosti u komentarisanju sudskih postupaka i odluka i tužilačkih odluka, Ilić je ukazao da u nekim slučajevima javno tužilaštvo samo doprinosi "da se čuju neki glasovi i komentari" koji mogu da ugroze samostalnost i nepristrasnost tužilaštva.

Odluku o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017) je usvojio Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 20. jula 2017. godine. Prema kodeksu, poslanici su u javnim nastupima dužni da poštuju načela pretpostavke nevinosti. Situacija je, međutim, daleko od propisane, ocenili su učesnici skupa.

Političko komentarisanje sudskih odluka i postupaka vidno je umanjeno ali i dalje predstavlja problem za razvoj nezavisnog pravosuđa, ocenjeno je u Izveštaju o poštovanju Kodeksa ponašanja Vlade i Kodeksa poslanika.

Analizom stanja pre i posle donošenja kodeksa vidljivo je da su napravljeni određeni pomaci, međutim, bilo je medijskih ekscesa kada se kršilo komentarisanje sudskih postupaka, navodi se u Izveštaju.

Izvor: Vebsajt N1 i Yucom, 24.05.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija