Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Ključne novine su povećanje efikasnosti i efektivnosti obrazovno-vaspitnog sistema i odgovornosti svih učesnika u njemu. Za zaposlene je predviđena nova disciplinska mera-pismena opomena i nova zabrana- odgovornost za ponašanje kojim se vređa ugled, čast i dostojanstvo. Nacrt zakona disciplinski postupak prema učeniku učiniće efikasnijim, a uvode se i nove vaspitno-disciplinske mere, poput društveno-korisnog i humanitarnog rada


Prva tribina u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja održana je 26. maja 2017. godine u Osnovnoj školi "Svetozar Marković Toza" u Novom Sadu. Novine koje donosi Nacrt zakona izložili su državna sekretarka Anamarija Viček, Aleksandar Marković, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za pravne poslove i Biljana Lajović, član radne grupe.

Predstavnici Ministarstva i radne grupe kao primarni cilj novog zakona istakli su uspostavljanje mehanizama i instituta kojima se osigurava kvalitet obrazovanja i vaspitanja.

Kao ključne novine naveli su povećanje efikasnosti i efektivnosti obrazovno-vaspitnog sistema i odgovornosti svih učesnika u njemu.

Nacrtom zakona: redefinisani su opšti principi, ciljeva, kompetencija i ishoda, proširena je autonomija ustanova koje su ostvarile kvalitet u radu, jasnije je uređena oblast osiguranja kvaliteta nastavničke profesije, obrazovno-vaspitnog procesa i postignuća učenika, preciznije je uređen način uspostavljanja radnog odnosa kao i uspostavljanje modernog i efikasnog Jedinstvenog informacionog sistema prosvete.

Nacrtom krovnog zakona u oblasti obrazovanja uređeno je i pitanje bezbednosti, zaštite i odgovornosti svih učesnika obrazovno-vaspitnog procesa. U tom smislu za zaposlene je predviđena nova disciplinska mera-pismena opomena i nova zabrana- odgovornost za ponašanje kojim se vređa ugled, čast i dostojanstvo.

Sa druge strane, predviđena je i veća uključenost i odgovornost roditelja za vršenje roditeljske uloge, koja između ostalog sadrži i odgovornost za kršenje zabrane od strane učenika. Novi zakon disciplinski postupak prema učeniku učiniće efikasnijim, a uvode se i nove vaspitno-disciplinske mere, poput društveno-korisnog i humanitarnog rada. Takođe, propisani su i bliži uslovi za organizaciju ekskurzija i nastave u prirodi.

Tribine na kojima će biti predstavljen Nacrt zakona, biće održane i u:

  • Nišu, 01. juna 2017. godine na Elektronskom fakultetu, A. Medvedeva 14, u periodu od 10,00 - 12,00 časova;
  • Beogradu, 08. juna 2017. godine u Sali beogradske opštine Vračar, Njegoševa 77, u periodu od 9,00-11,00 časova.

Javna rasprava završava se 8. juna 2017. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 26.05.2017.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija