Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA: Pravni okvir u Srbiji ne omogućava samostalnost tužiocima


Pravni okvir u Srbiji ne omogućava samostalnost tužiocima, ocenio je predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Goran Ilić, ističući da su tužioci prenatrpani brojem predmeta.

Ilić je nakon otvaranja Trećeg globalnog foruma za udruženja tužilaca rekao da je pravni okvir u Srbiji takav da obezbeđuje uticaj na javno tužilaštvo i da na samostalnost i kvalitet odluka tužioca utiče nesavladiv broj predmeta.

Naveo je da je broj tužilaca u Srbiji manji od evropskog proseka i da umesto uspostavljanja "profesionalne odgovornosti", prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) tužioci imaju "političku odgovornost"

- Tužioci u dobro uređenim sistemima odgovaraju pred zakonom i moraju da se staraju o tome da moć koju im je podario zakon bude iskorišćena u javnom interesu - rekao je on.

Istakao je da svi odgovorni činioci u Srbiji moraju da se pozabave činjenicom preopterećenosti tužilaca zbog koje svi trpe.

Ilić je rekao da je Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije osnovalo globalni forum kako bi se razmatrao status, integritet i položaja javnih tužilaca i zamenika.

Šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio rekao je na forumu da tužioci treba da obezbede poštovanje fundamentalnih prava optuženih - fer suđenje, ističući da u tom moraju biti nezavisni.

- Nezavisan tužilac je konkretan način obezbeđivanja da tužilaštvo sprovodi zadatke koje mu je društvo dalo - ukazao je Oricio i dodao da treba obezbediti apolitičko i fer odlučivanje u slučajevima.

Dodao je da Misija OEBS nastavlja da pomaže Srbiji da izgradi sopstvene standarde, koji su osnova za put napred, navodeći da je krivično pravo ključno za vladavinu prava u društvu.

Predsednik Međunarodnog udruženje tužilaca (IAP) Gerhard Jaroš rekao je da je forum značajan jer omogućava tužiocima da uče jedni od drugih kroz razmenu iskustava, kao i kako da promovišu vladavinu prava u zemljama u kojima postoji problem.

- Ideja je bila da se razgovara o problemima koje Udruženja tužilaca imaju u različitim zemljama. Ključne teme foruma su odgovornost i etika tužilaca - naveo je Jaroš i ukazao na važnost nezavisnosti tužilaca.

Konferencija u okviru Trećeg globalnog foruma za udruženja tužilaca pod nazivom "Оdgоvоrnоst i etički standardi u tužilaštvu", koju organizuje i Меđunаrоdnо udruženje tužilаcа (IAP) u saradnji sа Udruženjem јаvnih tužilаcа i zаmеnikа јаvnih tužilаcа Srbiје, održana je u Beogradu. Cilj kоnfеrеnciје је dа sе utvrdi nа kојi način udruženja tužilаcа mogu dеlоtvоrnо dа doprinesu јаčаnju tužilačke оdgоvоrnоsti i primeni etičkih stаndаrdа u tužilaštvu.

Јеdаn оd rеzultаtа kоnfеrеnciје је i priprema mоdеlа stаndаrdа оdgоvоrnоsti tužilаcа, kојi bi trеbаlо dа posluže kао оsnоvа zа diskusiju u okviru Kоnsultаtivnоg vеćа еvrоpskih tužilаcа.

Izvor: Vebsajt Blic, 26.05.2017.
Naslov: Redakcija