Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Javnobeležnička komora Srbije: Raspisani izbori za 11. jul 2015. godine


Na osnovu čl. 124. stav 3, tačka 9. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015), čl. 27 stav 1, člana 55. stav 3. Statuta Javnobeležničke komore Srbije, Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije, dana 13. maja 2015. godine doneo je,

ODLUKU

I

Raspisuju se izbori za predsednika Javnobeležničke komore Srbije za 11. jul 2015. godine.

Kandidatura za predsednika Komore podnosi se Izvršnom odboru u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora na veb-sajtu Komore.

Kandidat za predsednika Komore je lice čiju kandidaturu svojim potpisima podrži najmanje trideset članova Komore.

Član Komore može podržati kandidaturu samo jednog kandidata za predsednika Komore, a ako podrži kandidatutu više njih, uzima se u obzir podrška kandidatu čija je kandidatura ranije podneta Izvršnom odboru.

Po isteku roka za podnošenje kandidature, Izvršni odbor, utvrđuje listu kandidata, dostavlja je Skupštini i objavljuje na veb-sajtu Komore.

II

Raspisuju se izbori za disciplinskog tužioca Javnobeležničke komore Srbije za 11. jul. 2015. godine.

Kandidatura za disciplinskog tužioca podnosi se Izvršnom odboru u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora na veb-sajtu Komore.

Kandidat za disciplinskog tužioca je lice čiju kandidaturu svojim potpisima podrži najmanje trideset članova Komore.

Član Komore može podržati kandidaturu samo jednog kandidata za disciplniskog tužioca, a ako podrži kandidatutu više njih, uzima se u obzir podrška kandidatu čija je kandidatura ranije podneta Izvršnom odboru.

Po isteku roka za podnošenje kandidature, Izvršni odbor, utvrđuje listu kandidata, dostavlja je Skupštini i objavljuje na veb-sajtu Komore.

III

Ova odluka stupa na snagu 27. maja 2015. godine.

 

 

Na osnovu čl. 126. stav 2, tačka 5. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015), čl. 40 stav 1., člana 54. stav 4. Statuta Javnobeležničke komore Srbije, predsednik Javnobeležničke komore Srbije, dana 13. maja 2015. godine doneo je,

ODLUKU

I

Raspisuju se izbori za članove Izvršnog odbora Javnobeležničke komore Srbije za 11. jul 2015. godine.

Kandidatura za člana Izvršnog odbora podnosi se predsedniku Komore u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora na sajtu Komore.

Kandidat za člana Izvršnog odbora je član Komore čiju kandidaturu svojim potpisima podrži najmanje petnaest javnih beležnika s bilo kog područja.

Javni beležnik može podržati kandidaturu najviše tri kandidata za članove Izvršnog odbora, a ako podrži kandidatutu više od tri kandidata, uzima se u obzir podrška kandidatima čije su kandidature ranije podnete predsedniku Komore.

Po isteku roka za podnošenje kandidature, predsednik Komore, utvrđuje listu kandidata i dostavlja je Skupštini.

II

Raspisuju se izbori za članove Disciplinske komisije Javnobeležničke komore Srbije za 11. jul. 2015. godine.

Kandidatura za člana Disciplinske komisije podnosi se predsedniku Komore u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora na sajtu Komore.

Kandidat za člana Disciplinske komisije je član Komore čiju kandidaturu svojim potpisima podrži najmanje petnaest javnih beležnika s bilo kog područja.

Javni beležnik može podržati kandidaturu najviše tri kandidata za članove Disciplinske komisije, a ako podrži kandidatutu više od tri kandidata, uzima se u obzir podrška kandidatima čije su kandidature ranije podnete predsedniku Komore.

Po isteku roka za podnošenje kandidature, predsednik Komore, utvrđuje listu kandidata i dostavlja je Skupštini.

III

Ova odluka stupa na snagu 27. maja 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Javnobeležnička komora Srbije, 27.05.2015.