Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Vlada AP Vojvodine: Utvrđen predlog završnog računa budžeta za 2014. godinu


Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budzeta AP Vojvodine za 2014. godinu. Sa sednice Pokrajinske vlade, održane 27. maja 2015 godine, Skupštini AP Vojvodine se dostavlja i Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2014. godinu.

Tekući prihodi i primanja budžeta u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 57,755 milijardi dinara (97,72 odsto od planiranih 59,102 milijardi), što sa prenetih 5,921 milijardi iz ranijih godina, čini ukupno iznos od 63,675 milijardi, ili 98,43 odsto od planiranih 64,694 milijardi dinara.

U ukupnim prihodima budžeta AP Vojvodine, izvorni prihodi i primanja učestvuju sa 1,62 odsto, ustupljeni sa 33,82 odsto, dok je učešće transfernih sredstava 64,56 odsto. Rashodi i izdaci budžeta su izvršeni u visini od 57,804 milijardi dinara, ili 89,35 odsto od planiranih 64,694 milijardi, odnosno od 90,78 odsto od ostvarenih 63,675 milijardi dinara.

Finansijski rezultat u 2014. godini jeste budžetski deficit u iznosu od 1,462 milijardi dinara, dok je Odlukom o budžetu bio planiran budžetski deficit u iznosu od 3,865 milijardi dinara. Završni račun budzeta AP Vojvodine za 2014. godinu predstavlja konsolidaciju završnih računa 23 direktna budžetska korisnika i podataka iz obrazaca 21 indirektnog budžetskog korisnika i 6 budžetskih fondova, uključenih u konsolidovani račun trezora AP Vojvodine. 

Izvor: Vebsajt Vlade AP Vojvodine, 28.05.2015.