Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Javni poziv za prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje preduzeća "Branko Perišić" a.d.: Rok za prijavu 22. jul 2015. godine


Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine preduzeća "Branko Perišić" AD, iz Kruševca.

Predmet prodaje čine pokretna i nepokretna imovina u svojini preduzeća, čija je procenjena tržišna vrednost 4.836.268,73 evra, koliko iznosi i početna prodajna cena.

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u Postupku najkasnije do 22. jula 2015. godine do 12:00 časova, navodi se u saopštenju Agencije.

Otvaranje Glavnog koverta i koverte sa oznakom: "Podaci o ponuđaču" održaće se dana 24. jula u prostorijama Agenicije za privatizaciju.

Kompletan tekst Javnog poziva može se pogledati na sajtu Agencije za privatizaciju - www.priv.rs.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.05.2015.