Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Konstitutivna Skupština Udruženja sudija prekršajnih sudova RS u Subotici 8. juna 2015. godine


Konstitutivna Skupština Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije biće održana u Subotici 8. juna 2015. godine, sa početkom u 16:30 časova.

Na sednici će biti formirana Komisija za predhodni postupak izbora članova Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti prema Statutu. Komisija će imati zadatak da provede predhodni postupak za izbor članova Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, te kandidate sa obrazloženjem predloži Skupštini radi izbora.

Takođe, biće predstavljene informacije o aktuelnim pitanjima u pravosuđu, razvoju Udruženja, inicijativama Udruženja, učešću pretstavnika Udruženja u radu Komisije za praćenje Nacionane strategije za reformu pravosuđa, projektne aktivnosti, planirane edukacije za 2015. godinu i druga pitanja u vezi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Organizacione informacije:

Seminar se organizuje u skladu sa dosadašnjom praksom pro bono za članove Udruženja. Poziv se odnosi na skupštinske delegate i predavače.

Prijave treba poslati po sledećem principu:

- PS u Beogradu 4 predstavnika
- PS Novi Sad 3 predstavnika
- PS Niš 3 predstavnika
- PS Kragujevac 3 predstavnika
- Prekršajni Apelacioni sud 8 predstavnika
- PS koji nisu pomenuti po 1 predstavnika

Izvor: