Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS: Isplata obveznica Republike Srbije serije A 2015 1. juna 2015. godine


Isplata obveznica Republike Srbije serije A 2015 počinje 1. juna 2015. godine, jer je dan dospeća obveznica, 31. maj 2015. godine, neradni dan - nedelja.

Isplata se vrši u evrima ili, na zahtev vlasnika obveznica, u dinarima. Sredstva za isplatu obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.

Na dan 20. maja 2015. godine, na računima hartija od vrednosti vlasnika obveznica u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti registrovane su obveznice Republike Srbije serije A 2015 u iznosu od 331,2 miliona evra.

Iako se konverzija devizne štednje u obveznice kod banaka vrši kontinuirano, banke neće vršiti konverziju u periodu od 18. do 30. maja 2015. godine kako bi se tehnički pripremile za početak isplata obveznica Republike Srbije serije A 2015.

Prilikom naplate obveznica serije A 2015, građani koji to do sada nisu učinili mogu naplatiti i dospele obveznice iz prethodnih godina, serije A2002-A2014.

Pravnim i fizičkim licima koji su obveznice stekli u procesu trgovanja - sredstva na njihove namenske novčane račune preneće 1. juna 2015. Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti a. d. Beograd preko članova kod kojih se vode njihovi vlasnički računi obveznica.

Donosiocima obveznica SRJ serije A i kupona sa obveznica serije B, u materijalnom obliku, isplata se vrši na šalterima banaka.

Konverzija devizne štednje položene kod Nove Agrobanke a. d. Beograd u stečaju i Privredne banke a. d. Beograd u stečaju, kao i isplate obveznica, vrše se preko Čačanske banke a. d. Čačak.

Sve informacije u vezi s konverzijom stare devizne štednje i isplatom obveznica mogu se dobiti u Narodnoj banci Srbije - Sektoru za monetarne operacije - Odseku za poslove javnog duga, svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova putem telefona: 011/333-8164, 333-8183, 333-8181 i 333-8165, kao i preko Informativnog centra Narodne banke Srbije na telefon: 0800-111-110. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 28.05.2015.