Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA RS O POTVRDJIVANJU NEKOLIKO SPORAZUMA: UKIDANJE VIZA


Skupština Srbije nastaviće u sredu sednicu raspravom o potvrdjivanju nekoliko sporazuma, a poslanici bi trebalo da razmotre i amandmane na izmene zakona o porezu na dohodak gradjana i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Izmenama ta dva zakona predviđeno je da opšta stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje bude uvećana sa 24 na 26 odsto, a stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjena sa 12,30 na 10,30 odsto.

Ministar finansija Srbije Lazar Krstić rekao je u načelnoj raspravi u parlamentu će usvajanjem predložnih izmena zakona privrednici koje zaposle nove radnike ostvariti pravo na poreske olakšice, zbog čega očekuje smanjenje nezaposlenosti i uštede u budžetu

Na dnevnom redu je rasprava o sporazumu sa Mongolijom o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, sporazum s Laosom o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, kao i sporazum sa Crnom Gorom o uzajamnom zastupanju i pružanju konzularne zaštite i usluga trećim zemljama.

Poslanici treba da razmotre i potvrdjivanje sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji Srbije i Evropske policijske kancelarije i o potvrdjivanju Amanadmana na Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Poslanici su završili raspravu o potvrđivanju sporazuma sa Mongolijom o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, sporazum sa Laosom o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, kao i sporazum sa Crnom Gorom o uzajamnom zastupanju i pružanju konzularne zaštite i usluga trećim zemljama.

Završena je rasprava i o potvrđivanju sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji Srbije i Evropske policijske kancelarije i o potvrđivanju amanadmana na Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Poslanici bi trebalo da raspravljaju raspravljaju i o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji Srbije i Evropske policijske kancelarije, što će omogućiti i razmenu operativnih podataka.

U razlozima za potvrđivanje tog međunarodnog ugovora podseća se da je potpisan 16. januara u Beogradu i da će njegovim potvrđivanjem biti omogućeno stupanje na snagu tog akta.

Sporazum stupa na snagu na dan kada Evropol obavesti Srbiju u pisanom obliku diplomatskim putem da je primio i prihvatio obaveštenje Srbije da je njen unutrašnji postupak ratifikacije završen.

Ujedno potvrđivanjem tog sporazuma omogućiće se puna saradnja sa Evropskom policijskom kancelarijom, koja uključuje i razmenu operativnih podataka.

Saglasno Zakonu o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pokreće postupak ratifikacije Sporazuma, piše u razlozima za potvrđivanje tog ugovora.

Dodaje se i da će, ukoliko za primenu tog zakona budu potrebna sredstva iz budžeta, ona će biti obezbeđena preraspodelom sredstava planiranih Zakonom o budžetu za tekuću godinu na razdelu MUP-a.

Razlozi za donošenje po hitnom postupku leže u neophodnosti ispunjavanja međunarodnih obaveza.

Izvor: Naslovi.net, Tanjug