Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POSLEDNJE IZMENE PROPISA IZ OBLASTI FISKALIZACIJE


Neposredno pred početak obavezne primene Zakona o fiskalizaciji od 1.5.2022. godine, izvršene su i poslednje izmene podzakonskih akata iz oblasti fiskalizacije.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28.4.2022. godine donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (dalje: Uredba o izmenama i dopunama). Uredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku.

Uredbom o izmenama i dopunama dodat je novi član 4a na osnovu kojeg obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1.5.2022. godine zaključno sa 31.12.2022. godine

Dakle, kada su u pitanju obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom na pijačnim tezgama i sličnim objektima produžen je prelazni period tokom kojeg neće biti u obavezi da evidentiraju promet na malo preko fiskalnih uređaja. Navedeno znači da obavezna primena novog modela fiskalizacije za ove obveznike počinje od 1.1.2023. godine. 

Pored navedenog, Uredbom o izmenama i dopunama prošireno je izuzimanje od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja koje se odnosi na vazdušni prevoz putnika (šifra 51.10). Za razliku od prethodnog rešenja kada se izuzimanje odnosilo samo na međunarodni prevoz putnika, sada je od obaveze evidentiranja preko fiskalnog uređaja izuzet celokupan vazdušni prevoz putnika.

Takođe, Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 50/2022 od 28.4.2022. godine (dalje: Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa). Pravilnik je stupio na snagu danom objavljivanja, tj. 28.4.2022. godine.

Razlog za izmene Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa ("Sl. glasnik RS", br. 31/2021, 99/2021, 10/2022 i 49/2022), jeste pojednostavljenje u pogledu izbora sredstva plaćanja prilikom izdavanja fiskalnog računa.

Naime, u skladu sa novim izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, član 6. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;".

Navedeno znači da obveznik više neće praviti razliku da li je plaćanje izvršeno gotovinom, instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom ili čekom, već će za sve ove načine plaćanja na fiskalnom računu iskazivati "gotovina".

Na kraju skrećemo pažnju i da je na sajtu Poreske uprave objavljeno i ažurirano Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 29.04.2022.
Naslov: Redakcija