Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROK ZA DOSTAVLJANJE KOMENTARA NA TREĆI NACRT AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 PRODUŽEN DO 5.4.2015.


Usled brojnih zahteva, rok za dostavljanje komentara na Treći Nacrt akcionog plana za poglavlje 23 produžen je do ponedeljka 4.5.2015. godine u 12 časova. Zainteresovani subjekti svoje sugestije i komentare mogu dostaviti namilica.kolakovic@mpravde.gov.rs, vladimir.vukicevic@mpravde.gov.rs ili sonja.petrovic@mpravde.gov.rs.

Dodatnih produženja roka neće biti, a komentari pristigli nakon njegovog isteka neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Akcionog plana na srpskom i engleskom jeziku dostupan je ovde. (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 28.4.2015.