Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE: BRANKICA JANKOVIĆ PREDLOŽENA ZA NOVU POVERENICU ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI


Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložio je parlamentu da za novog poverenika za zaštitu ravnopravnosti izabere Brankicu Janković. Ona se zahvalila na poverenju i poručila da je sigurna da će, ukoliko bude izabrana, dati maksimum da tu najmlađu instituciju ojača i da naše društvo bude ravnopravnije i demokratskije.

Navela je i da još uvek treba da se radi na dostizanju pune ravnopravnosti u Srbiji, budući da još uvek postoje neki tradicionalni oblici diskriminacije.

Janković je u karijeri, pored ostalog, sedam godina vodila Gerontološki centar Beograd, a u mandatu prethodne vlade bila je državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Poverenika za zaštitu ravnopravnosti bira Skupština Srbije većinom glasova, na predlog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a svaka poslanička grupa može da da svoj predlog.

Aktuelnoj poverenici za zaštitu ravnopravnosti Neveni Petrušić mandat ističe 5. maja, budući da je na tu poziciju izabrana 5. maja 2010. godine.

Skupština Srbije, kako propisuje Zakon o zabrani diskriminacije, ima rok od tri meseca od prestanka mandata poverenika da izabere novog.

Za poverenika može biti izabran državljanin Srbije koji je diplomirani pravnik, ima najmanje deset godina iskustva na pravnim poslovima u oblasti zaštite ljudskih prava i koji poseduje visoke moralne i stručne kvalitete, kaže zakon.

Poverenik ne može obavljati drugu javnu ili političku funkciju, niti profesionalnu delatnost, u skladu sa zakonom.

Poverenik se bira na period od pet godina, a ista osoba može biti birana na tu funkciju najviše dva puta. 

Izvor: B92, 28.4.2015.