Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PALATI PRAVDE RADI SLUŽBA ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA


U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, sa sedištem u Palati pravde u Savskoj ulici, od 10. aprila radi Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka.

-          Toj službi mogu da se obrate oštećeni krivičnim delom kao i svedoci u krivičnom postupku radi informisanja o svojim pravima i obavezama.

U saopštenju objavljenom na sajtu Republičkog javnog tužilaštva navodi se da će osnivanje te Službe doprineti boljoj komunikaciji i saradnji javnog tužilaštva i oštećenih i svedoka, a time i efikasnijem vođenju istraga.

To je, kako se ističe, od izuzetnog značaja za krivično gonjenje teških krivičnih dela izvršenih na području glavnog grada.

Služba će oštećenim krivičnim delom i svedocima pružati detaljne informacije o njihovim pravima i obavezama u krivičnom postupku, kao i načinu ostarivanja prava.

Osnivanjem te Službe građanima će biti omogućeno da se u okviru zakonskih mogucnosti, blagovremeno i potpuno informišu, čime će biti povećana njihova satisfakcija i konstruktivno učešće u procesu već u fazi istrage.

Ta Služba je osnovana u okviru projekta koji se sprovodi uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu, kao pilot projekat u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje procesuira najteža krivična dela izvršena na teritoriji grada Beograda.

Naime, od 1.oktora 2013. godine u Republici Srbiji u tužlaštvima i sudovima opšte nadležnosti primenjuje se novi Zakonik o krivičnom postupku prema kome tužilaštvo rukovodi istragom.

U planu je da se u kasnijoj fazi razvoja ovog projekta Službe za informisanje oštećenih lica i svedoka osnuju i u drugim najvećim gradovima u Srbiji, odnosno u Višim javnim tužilaštvima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Izvor: Tanjug