Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON KOJI OMOGUĆAVA BRŽI POVRATAK AZILANATA


Nemački ministar unutrašnjih poslova Tomas de Mezijer najavio je da će nemačka vlada u sredu odlučivati o nacrtu jednog zakona kojim će Srbija, Bosna i Makedonija biti proglašene sigurnim zemljama, što će omogućiti brži povratak azilanata iz Nemačke u te zemlje njihovog porekla.

"Ovim zakonom će Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina biti definisane kao sigurne zemlje", rekao je de Mezijer Evangelističkoj novinskoj agenciji EPD u Berlinu.

 

-          Zaštitnik građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, u postupku ispitivanja zakonitosti i pravilnosti postupanja, kao i primene važećih standarda prema zatečenim iregularnim migrantima i tražiocima azila na teritoriji Srbije, uočio da organi javne vlasti nisu ustanovili sistemski pristup koji omogućuje efikasno postupanje u skladu sa važećim propisima i međunarodnim standardima u oblasti azila i migracija.

Shodno tome, nadležnim organima je uputio preporuku da unaprede svoj rad u cilju zaštite prava tražilaca azila, odnosno iregularnih migranata, ali i radi očuvanja bezbednosti svih građana i ostvarivanja međunarodne uloge Srbije u oblasti migracija.

Disproporcija između broja lica koji su izrazili nameru da traže azil i lica koja su podnela zahtev za azil, naročito onih koji su učestvovali u postupku po zahtevu za azil, pokazatelj je da njihov cilj nije bio dobijanje azila, već način da ostvare mogućnost privremenog smeštaja u centrima za azil i legalizuju svoj privremeni boravak u Srbiji dok ne obezbede mogućnost za njihov odlazak preko granice u zapadnoevropske zemlje. Okolnost da je samo u januaru 2014. evidentirano skoro hiljadu stranaca koji su izrazili nameru da traže azil u Srbiji nedvosmisleno ukazuje na povećanje problema migracija preko teritorije Srbije.

Navedeno može biti i pokazatelj postojanja neformalnog sistema koji igra značajnu ulogu u pogledu položaja migranata i njihovog transfera preko granice u susedne zemlje.

Zabrinjavajuća je pojava da policija u najvećem broju slučajeva propušta da čim zatekne ta lica započne postupak utvrđivanja njihovog identiteta.

Ta lica se u najvećem broju slučaja evidentiraju od strane policije tek nakon toga što, odnosno ako pristupe u neki od centara za azil i prijave se na smeštaj.

-          Na napred opisani način policijski službenici propuštaju da blagovremeno primene policijska ovlašćenja, kao i mere i radnje propisane Zakonom o zaštiti državne granice, odnosno Zakonom o strancima, u cilju udaljenja tih lica iz Srbije, odnosno radi njihovog smeštanja u Prihvatilište za strance pod pojačanim policijskim nadzorom.

Navedeno ima za posledicu da je od pretpostavljenog velikog broja iregularnih migranata u Prihvatilištu smešteno samo desetak. 

Izvor: Tanjug