Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

STRUČNI ISPIT ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA 25. MAJA 2019. GODINE U BEOGRADU: Rok za prijavu 10. maj 2019. godine


Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve zainteresovane kandidate da će Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika biti održan u Beogradu, dana 25.05.2019. godine (subota).

Pozivaju se zainteresovani kandidati da Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika, obrazac prijave za ispit, kao i pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita mogu se naći na sajtu Agencije: www.alsu.gov.rs u delu: stečajni upravnik/stručni ispit i u delu: dokumenta/pravni izvori relevantni za stečaj

Kandidati su dužni da, uz popunjen obrazac prijave, Agenciji dostave sledeće:

dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (1.000,00 dinara na ime cene za obradu prijave za polaganje ispita i 15.000,00 dinara na ime cene za polaganje ispita),

kopiju lične karte.

Broj žiro računa Agencije za licenciranje stečajnih upravnika: 840-1069668-78

Prijave se podnose Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, sa naznakom: "za polaganje stručnog ispita ", Beograd Terazije 23, VI sprat.

Rok za podnošenje prijava je 10.5.2019. godine.

Neblagovremeno prispele prijave, neće se razmatrati.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema.

 Detaljne informacije u vezi programa i načina polaganja stručnog ispita, mogu se dobiti i na e-mail: brankica.nakic@alsu.gov.rs

Izvor: Vebsajt Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, 25.03.2019.
Naslov: Redakcija