Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Sledi analiza efekata mogućeg ukidanja "penala" za prevremeno penzionisanje


Predstavnici ministarstava rada i finansija uradiće zajedničku analizu o tome kakve efekte bi moglo da ima eventualno ukidanje "penala" za prevremeno penzionisanje, a nakon toga će ona biti predstavljena socijalnim partnerima, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević nakon sednice Socijalno - ekonomskog saveta (SES).

Na sednici tog tela bilo je reči i o inicijativi za izmenu člana 70a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018), odnosno ukidanju penala za prevremeni odlazak u penziju, a Đorđević je rekao da će to pitanje biti "dubinski analizirano" imajući u vidu da je važno da se postignu dugoročni pozitivni efekti i da se takva mera ne bi negativno odrazila na privredu i finansije.

"Obzirom da nismo ulazili u detalje, dogovor je da se dubinski vidi i napravi analiza koliko tih ljudi ima, koliko bi to koštalo državu i budžet, i ono što je najbitnije, kakve bi to efekte imalo dugoročno", rekao je Đorđević.

On je istakao da je pitanje ekonomskog položaja penzionera jedno od najbitnijih pitanja za vladu i resorno ministarstvo.

Đorđević je rekao da prevremeno penzionisanje utiče logično na povećanje broja penzionera u zemlji, a ako bi se penali pomerili, odnosno povećali, onda treba videti da li bi oni bili ugroženi ekonomski i morali da budu korisnici nekih drugih pomoći.

"To bi opet moralo biti iz budžeta i ne bi anuliralo negativne efekte... Cilj je da položaj penzionera bude bolji, svakako ćemo gledati da gde god je moguće popraviti položaj penzionera, da to i učinimo", rekao je ministar rada.

Takođe je istakao da ne bi bilo dobro da se odluke donose brzopleto kako se ne bi proizveli loši efekti na privredu i finansije u budućnosti i da je važno da se obavi detaljnija analiza.

Kako je dodao, gde god bude prostora biće "pomeranja", a za sledeću sednicu SES-a predstavnici Ministarstva rada i Ministarstva finansija će sprovesti analizu i predstaviti je socijalnim partnerima kako bi zauzeli stav o tome.

Izvor: Vebsajt Novosti, 25.03.2019.
Naslov: Redakcija