Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE: Doneto više od 300 osuđujućih pravnosnažnih presuda za krivična dela sa koruptivnim elementom


Zahvaljujući novim zakonskim rešenjima doneto je više od 300 osuđujućih pravnosnažnih presuda za krivična dela sa koruptivnim elementom, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Ona je tokom razgovora sa predstavnicima Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje Alanom Džonsom i Dejvidom Hadsonom o postignutim rezultatima u borbi protiv korupcije, kao i o napretku Srbije u okviru Akcionog plana za poglavlje 23 podsetila da je od 1. marta 2018. godine uspostavljena nova organizacija sudova i tužilaštva, kojom su formirana četiri nova regionalna centra za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

"Cilj je da se smanji mogućnost koruptivnog ponašanja, čime će se smanjiti i broj takvih predmeta u tužilaštvima i sudovima a uvođenje portala e-aukcije u postupcima izvršenja ili e-javne nabavke, upravo je jedna od takvih preventivnih mera na kojima država trenutno radi", ukazala je Nela Kuburović.

Ona je dodala da će i tokom revizije Akcionog plana za Poglavlje 23, Potpoglavlje za korupciju, obuhvatiti i nove dodatne mere i pohvalila rad Tužilaštva za organizovani kriminal u oblasti pranja novca, gde kako je rekla, ne samo da je došlo do osuđujućih presuda, već je oduzeta i imovina velike vrednosti.

Predstavnici Generalnog direktorata za proširenje su naveli da su prepoznati napori i napredak Srbije u oblasti borbe protiv korupcije, ali da je potrebno još uvek dosta rada u toj oblasti, posebno kada je u pitanju prevencija.

Na sastanku je ukazano da je potrebno dobro odrediti parametre po kojima će se pratiti rezultati sprovođenja zakona, kako bi svi dobri efekti novog sistema bili prepoznati i u izveštajima o napretku Srbije ka EU.

Izvor: Vebsajt Novosti, 25.03.2019.
Naslov: Redakcija