Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI: Cilj je da se gađanima olakša komunikacija sa administracijom


Cilj Predloga zakona o elektronskoj upravi je da se javne usluge u što većoj meri pružaju i koriste putem interneta i primenom informacionih tehnologija i da se građanima olakša komunikacija sa administracijom, izjavio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić, obrazlažući ovaj zakonski predlog u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

On je naveo da je komplikovane upravne postupke moguće dodatno pojednostaviti i ubrzati korišćenjem informacionih tehnologija.

"Uz kompletne, jasne i na internetu lako dostupne usluge, razvojem elektronskih servisa, obezbediće se visok nivo sofisticiranosti usluga i time ostvariti efikasna elektronska uprava. Smanjenjem dužine trajanja postupaka i papirologije štedi se i vreme i ljudski resursi i stvara se mogućnost alokacije i efikasnije upotrebe ovih resursa", rekao je Ružić u parlamentu.

Kako je objasnio, povezivanje različitih sistema dovodi do bolje sistemske kontrole administracije i smanjenja grešaka pri rešavanju zahteva.

"Trenutno većina institucija, u zavisnosti od 'volje' i međusobnog dogovora, sama definišu pravila igre i ocenjuju koju dokumentaciju je potrebno predati, što dovodi do neujednačenosti u postupanju", rekao je ministar.

On je primetio da referenti zanemaruju mogućnosti korišćenja novih tehnologija tumačeći da postojeći propisi ne prepoznaju elektronsku razmenu podataka.

Zbog toga je, kaže, bilo neophodno definisati pravila koja će važiti u elektronskom okruženju, kako bi službenicima dali precizno uređen način na koji će rešavati postupke.

Ružić je istakao da se digitalizacijom, kao jednim od prioriteta Vlade Srbije, modernizuje način rada administracije i podiže kvalitet na nivo zemalja sa najbolje realizovanim servisima elektronske uprave.

Ukazao je da Predlog zakona daje odgovor na principe koje je predvidela i Evropska unija kao što su orijentisanost ka korisniku, efektivnost i efikasnost, pojednostavljenje (procedura)...

On je na primeru rođenja deteta koje zahteva više procedura poput upisa u Matičnu knjigu, objasnio da je potrebno povezati sva porodilišta u centralni sistem i integrisati sve postupke u jedan.

"Način na koji će to biti urađeno omogućiće drugim državnim organima i lokalnim samoupravama da ove procedure koriste i za druge usluge. Nema razloga da se sistemi povezuju pojedinačno od slučaja do slučaja, od usluge do usluge", istakao je ministar.

On je naveo da je postojanje jedinstvenog "šaltera" eUprava već Srbiju podigao na lestvici dobre uprave koja koristi tehnologiju za uspostavljanje lagodnije i ka korisniku usmerene uprave, odnosno uprave koja razume i prati potrebe građana i privrede.

Zaključio je da elektronska uprava ima za cilj da oslobodi građane brige oko procedura kod koga i na koji način mogu ostvariti svoja prava.

Ministar je ukazao da je trenutno u pilot fazi uvođenje elektronskog dnevnika koji je već pušten u nekoliko stotina škola širom Srbije, navodeći da je projekat osnov za razvoj Informacionog sistema u obrazovanju koji bi trebalo da omogući praćenje učenika od upisa u predškolsko do završetka njegovog školovanja.

"Trenutno razvija i jedinstveni informacioni sistem za sve inspekcije - e-Inspektor čiji je osnovni cilj postizanje većeg nivoa efektivnosti i efikasnosti inspekcijskog nadzora u Srbiji", rekao je on.

Ružić je naveo da će se smanjenjem troškova i ubrzanje postupka, uz povećanje transparentnosti i pravne sigurnosti, stvoriti i bolji poslovni ambijent, koji će doprineti poboljšanju konkurentnosti i otvaranju novih radnih mesta.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.03.2018.
Naslov: Redakcija