Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: U Beogradu počela da stižu rešenja za 2018. godinu


Rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na imovinu već su počela da pristižu na adrese Beograđana, što je mnoge od njih iznenadilo, jer su ih, kako kažu, do sada dobijali znatno kasnije, uglavnom negde pred polugođe.

Na pitanje otkud ovakva promena, u Sekretarijatu za javne prihode objašnjavaju da se rešenje može doneti bilo kada tokom godine.

- Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) nije propisan rok za donošenje rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na imovinu, tako da u tom smislu nema ni kašnjenja ni donošenja rešenja pre roka. Znači, rešenje se može doneti bilo kada u toku tekuće fiskalne godine, bez posledica po poreske obveznike. Sekretarijat za javne prihode završio je utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu za sve gradske opštine i u toku distribucija rešenja na adrese poreskih obveznika - kažu nadležni.

Iz Sekretarijata takođe napominju da zakonodavac propisuje obavezu akontacionog plaćanja poreza na imovinu u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne fiskalne godine sve do dobijanja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću fiskalnu godinu.

- To znači da je obaveza da se porez plaća, do dobijanja rešenja, u visini poslednje akontacije za prethodnu godinu, tromesečno - u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda. Ako postoji razlika za uplatu između utvrđenog poreza rešenjem za tekuću godinu i akontaciono plaćenog poreza na imovinu, obaveza je da se razlika plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza - navodi se dopisu Sekretarijata.

Poštovanjem navedenih rokova za uplatu poreza na imovinu ne obračunava se kamata za neblagovremeno plaćene ili neplaćene poreze, objašnjavaju u ovoj gradskoj službi, tako da moment dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu nema posledica na građane.

- Utvrđivanje godišnjeg poreza na imovinu Sekretarijat za javne prihode, za sve gradske opštine, otpočinje kada se završe svi postupci javnih nabavki u vezi sa izradom i dostavljanjem rešenja, potpišu odgovarajući ugovori i ažuriraju baze podataka o poreskim obveznicima - poručuju oni.

Izvor: Vebsajt Blic, A. Ristović, 27.03.2018.
Naslov: Redakcija