Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REGISTAR NEPORESKIH NAMETA: Utvrđeno je postojanje 1.037 neporeskih nameta od čega je 668 taksi i republičkih administrativnih taksi, naknada 124, a ostalih nameta (porezi, obavezna osiguranja, obavezne članarine…) 245


Registar svih neporeskih nameta (izuzev sudskih taksi) koje u Srbiji plaćaju fizička i pravna lica, kao i preduzetnici, prvi put će se naći pred očima javnosti.

Utvrđeno je da ima ukupno 1.037 neporeskih nameta od čega je 668 taksi i republičkih administrativnih taksi, naknada ima 124, a ostalih nameta (porezi, obavezna osiguranja, obavezne članarine…) 245. Činjenica je, takođe, da je ova oblast regulisana kroz 120 zakona i 270 podzakonskih akata, dok su ukupni prihodi, ostvareni po tom osnovu (oni koje je moguće pratiti kroz trezor pošto značajan broj ide i kroz poslovne banke i nije ih moguće pratiti), u 2016. godini premašili 140 milijardi dinara. Registar je deo Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, koji je oročen na period od januara 2017. do januara 2019. godine, a realizuje se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ovim potezom se, zapravo, izlazi u susret zahtevima privrede i obveznika da se na jednom mestu sistematizuju sve naknade, takse, parafiskalni nameti, plaćanja, obavezne članarine, i svi drugi nameti.

Uočeno je, naime, da sistem neporeskih nameta u Srbiji ima ozbiljne nedostatke koji se ogledaju u tome što se omogućava uvođenje parafiskalnih nameta – de facto poreza ali pod drugim imenom, kao i neporeskih nameta koji su znatno viši od ponuđene usluge, ili javnog dobra. Osim toga, veoma je netransparentan i stvara troškove privredi i građanima jer visina neporeskih nameta nije utvrđena zakonom i relativno lako se može menjati. Sada je, prvi put u Srbiji, napravljen jedinstveni registar svih neporeskih nameta koji će privedi i građanima omogućiti da se na jednostavan način informišu o svim obavezama koje treba da izmire. Registar je dostupan na internet stranici www.parafiskali.rs i nalazi se u rubrici Registar neporeskih nameta. Svaki neporeski namet je detaljno predstavljen kroz 17 različitih parametara koji opisuju stvarnu prirodu nameta, zakonski okvir, iznose koji se plaćaju, nadležne organe, raspodelu prihoda, obveznike pa sve do uplatnih računa.

Planirano je da se do kraja projekta, ponudi i portal, preciznije rečeno internet registar sa softverskom aplikacijom, koji bi trebalo da preuzme Ministarstvo finansija. Procenjuje se da će ovaj registar pomoći pre svega privredi u unapređenju transparentnosti sistema neporeskih nameta u Srbiji, i njihovom usklađivanju sa zakonskom regulativom u toj oblasti.

Izvor: Vebsajt Danas, 26.03.2018.
Naslov: Redakcija