Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Izmene se najviše odnose na promene nadležnosti, reformu funkcionisanja mesnih zajednica, kao i na međuopštinsku saradnju


Posle pet godina čekanja novog Zakona o lokalnoj samoupravi, njegov nacrt dostavljen je predstavnicima gradova i opština i trebalo bi da stigne pred poslanike pre leta. Republika poziva vlasti na lokalu da više uključe građane u odlučivanje ali i da u budžetima planiraju podsticaje za rađanje.

Da mesne zajednice vrate bar deo uticaja koji su imale, da građani direktnije odlučuju i da se saradnja među opštinama uredi jednim propisom, predviđa Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi.

"Nakon uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije ali i racionalizacije, došlo se do toga da se smanji broj izvršilaca u opštinskim upravama i da praktično omogućimo lakše funkcionisanje lokalnih samouprava, jer je jasno da problemi postoje", kaže ministar za državnu upravu i lokalno samoupravu Branko Ružić.

Ružić je pojasnio da je reč o izmenama i dopunama zakona i da se izmene najviše odnose na promene nadležnosti, reformu funkcionisanja mesnih zajednica, kao i na međuopštinsku saradnju.

"Dugo čekamo da se zakon nađe u skupštini, da omogućimo bolje i lakše funkcionisanje lokalnih samouprava", rekao je Ružić na sednici Stalne konferencije gradova i opština.

Pomoćnik ministra državne uprave Saša Magić očekuje da će zakon ući u skupštinsku proceduru pre letnje pauze.

Pojasnio je da je zakon definiše broj članova gradskog veća prema broju stanovnika lokalne samouprave, da je predviđeno veće učešće građana u radu opština.

"Zakonom je predviđeno da se odnos mesne zajednice i opštine dodatno uredi", naveo je Magić i dodao da su se poslednjih decenija desile brojne promene, kao i da mesne zajednice nemaju danas imovinu i ne obavljaju komunalnu delatnost.

Opštine će pri donošenju budžeta organizovati javnu raspravu o planiranim ulaganjima, a predlog građana uzeće se u obzir ako ga potpiše bar pet odsto birača. Predlog je i da od broja stanovnika zavisi i broj lokalnih funkcionera.

"U tom smislu svakako da nisam protiv smanjenja broja članova veća ali možda broj stanovnika nije jedini kriterijum koji treba uzeti u obzir", smatra gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.

Izvor: Vebsajt RTS, Olivera Petrović Stojančić, 27.03.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija