Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA NOVE MATRICE DIJAGONALNE KUMULACIJE POREKLA ROBE U PAN-EVRO–MED ZONI: Kumulacija porekla robe između EU, Švajcarske kao država EFTA i Srbije može se primenjivati retroaktivno počev od 01.02.2016. godine, dok se kumulacija porekla između EU, Norveške, Islanda i Srbije može primenjivati retroaktivno počev od 01.05.2015. godine


U Službenom listu EU, serija C, br. 67 od 22.02.2016. godine, Evropska komisija objavila je nove matrice dijagonalne kumulacije porekla robe koje sadrže datume početka primene dijagonalne kumulacije porekla robe između strana ugovornica PEM konvencije.

U skladu sa datumima objavljenim u Tabeli 1. Pored već postojećih datuma za primenu kumulacije, objavljeni su i novi datumi na osnovu kojih je kumulacija porekla robe moguća između sledećih strana ugovornica PEM Konvencije.

U skladu sa datumima navedenim u matrici, kumulacija porekla robe između EU, Švajcarske (uključujući Lihtenštajn) kao država EFTA i Srbije može se primenjivati retroaktivno počev od 01. 02. 2016. godine, dok se kumulacija porekla između EU, Norveške, Islanda i Srbije može primenjivati retroaktivno počev od 01.05.2015. godine.

Izvor: Redakcija, Tatjana Stanić, 28.02.2016.