Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI ŽENA OD NASILJA: Nacrt zakona predviđa da će posebno obučene jedinice policije u pratnji psihologa, morati da izađu na teren čim dođu do saznanja o nasilju u porodici, a zatim nasilnika da udalje iz kuće i odrede mu zadržavanje od 48 sati


U toku 2015. godine, u Srbiji su u porodičnom nasilju ubijene 34 žene, a većina njih je i raznije prijavljivala nasilje, dok se Savetovalištu za borbu protiv nasilja i Sigurnoj kući u 2015. javilo za pomoć oko 3.500 žena. Prema statistikama, svaka treća ženska osoba u Srbiji doživi neki vid nasilničkog ponašanja.

Na sajtu Ministarstva pravde će 10. marta 2016. godine biti predstavljen Nacrt zakona o zaštiti žena od nasilja i izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) koji predviđaju daleko rigoroznije mere za nasilnike, brže i efikasnije sudstvo.

Izmenama Krivičnog zakonika biće uvedena dva nova krivična dela, koja je do sada poznavala samo praksa, ali ne i zakon, a to su proganjanje, koje podrazumeva besomučne pozive i čekanje žrtve, i seksualno uznemiravanje – kaže Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, te dodaje:

Postojaće posebno obučene jedinice policije na teritoriji svake opštine koje će, čim dođu do saznanja o nasilju u porodici, a zakon predviđa da nasilje ne mora isključivo da prijavi žrtva, biti dužne da izađu na teren i na licu mesta zajedno sa pihologom izvrše procenu rizika (psihičko stanje nasilnika i žrtve), a zatim da nasilnika udalje iz kuće i odrede mu zadržavanje od 48 sati. -

Policija će hitno podneti prijavu tužioci koji pokreće postupak, a zatim će se mera izreći na 30 dana, tokom kojih će žrtva moći da preduzme dalje korake, a tužilaštvo da podigne optužnicu. Ukoliko nasilnik i uprkos merama priđe žrtvi, ona treba da se obrati policiji koja odmah reaguje, a sud zbog kršenja mera može da izrekne kaznu zatvora od 60 dana.

Ove novine, koje su predviđene Nacrtom zakona o zaštiti žena od nasilja predviđaju i umrežavanje institucija, što znači da će tim sastavljen od predstavnika policije, tužilaštva, centra za socijalni rad, školstva i zdravstva jednom nedeljno razmatrati sve slučajeve porodičnog nasilja, uzroke i profile nasilnike, a biće formirana i baza porodičnih nasilja.

Ovaj model primenjen je kao pilot-projekat u prethodnom periodu u četiri grada u Srbiji – Vranju, Užicu, Pirotu i Čačku i doneo je dobre rezultate.

Prema podacima iz ovih gradova, broj slučajeva u drugoj godini primene je bio gotovo dvostruko veći nego u prvoj, jer su žrtve više ohrabrene da prijave nasilje, a tek u trećoj godini je broj prijava smanjen, odnosno mere su donele dobre rezultate.

Ono što je zanimljivo jeste da naš zakon do sada nije poznavao termin "žrtva", već su žene koje su nemilosrdno prebijane imale status oštećenog lica.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 26.02.2016.
Naslov: Redakcija