Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje izvršiteljima omogućavaju da bez naloga suda ulaze u stanove, plene i popisuju imovinu dužnika


Komora izvršitelja saopštila je da neće komentarisati inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti koju je podnela Nacionalna organizacija potrošača Srbije, niti će na bilo koji način uticati na nezavisnost i samostalnost Ustavnog suda prilikom donošenja odluke.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije je ranije podnela inicijativu Ustavnom sudu da oceni ustavnost odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014 - dalje: Zakon), kojom privatni izvršitelji bez naloga suda ulaze u domove i poslovne objekte gradana, popisuju i plene imovinu.

"Komora izvršitelja uvažava podnetu inicijativu, s obzirom na to da svaki pojedinac ili organizacija imaju pravo da podnesu inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti bilo koje odredbe Zakona", navodi se u saopštenju Komore izvršitelja.

Izvršitelji jesu preduzetnici, ali su, pre svega, nosioci javnih ovlašćenja i imaju status službenih lica koja sprovode izvršenje u granicama rešenja o izvršenju i preduzimaju radnje u izvršnom postupku u skladu sa prenetim javnim ovlašćenjima, ističu iz Komore.

Takođe podsećaju da je Ustavni sud u rešenju donetom 27. februara 2014. godine, kojim je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona, ocenio da je njime propisana mogućnost da izvršitelj sprovodi posebni postupak za namirenje potraživanja, po osnovu komunalnih i sličnih usluga, nije ustavnopravno sporna.

To znači da je na zakonodavcu da, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, propiše ko će i za koje postupke i po kojim pravilima voditi izvršni postupak.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.02.2016.
Naslov: Redakcija