Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OD 1. MARTA 2020. GODINE POČINJE PRIMENA SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU SA GRČKOM: Lica koja su deo radnog veka provela u Grčkoj ili su njihovi državljani sa stažom u Srbiji, moći će staž da upišu u svoju radnu knjižicu


Od 1. marta 2020. godine, svi oni koji su deo radnog veka proveli u Grčkoj ili su njihovi državljani sa stažom u Srbiji, moći će staž da upišu u svoju radnu knjižicu. Na taj način će im se taj deo staža računati pri ostvarenju prava na penziju. Prema sporazumu regulisaće se prava prema pravnim propisima jedne države ugovornice i isplaćivati korisniku sa prebivalištem na teritoriji druge države potpisnice ugovora.

Sporazum Srbije i Grčke o socijalnom osiguranju potpisan je 13. jula u Solunu, ali je kako bi stupio na snagu bilo neophodno da ga potvrde parlamenti obe države. Za rešavanje po zahtevima iz ove oblasti nadležan je naš Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok je u Grčkoj taj posao poveren Zajedničkom zavodu socijalnog osiguranja.

Penzija i druga novčana davanja ne mogu se umanjiti, staviti u stanje mirovanja ili oduzeti zbog toga što korisnik ima prebivalište u drugoj državi ugovornici. Državljanima druge države ugovornice sa prebivalištem u trećoj, davanje se isplaćuje pod istim uslovima kao i svojim državljanima.

Kako stoji u sporazumu, na zaposlene u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, članove njihovih porodica i zaposlene koji rade kod njih kao kućna posluga, koji su poslati na teritoriju druge države ugovornice, primenjuju se pravni propisi države iz koje dolaze. U ovom slučaju, ako je ukupan period prebivališta u Grčkoj manji od 12 meseci, na osnovu ovog sporazuma ne odobrava se nacionalna penzija.

U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma zadržavaju se sva stečena prava, a odredbe se i dalje primenjuju na zahteve za ostvarivanje prava podnete do dana prestanka važenja ovog sporazuma. Ovaj sporazum može se menjati i dopunjavati na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 23.01.2020.
Naslov: Redakcija