Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA: Propisivanje dužnosti suda da najsloženije predmete okonča u roku od 12 meseci


Ubicama dece, ali i drugim optuženima ubuduće će se suditi dan za danom, tako da će svaki postupak biti završen do godinu dana.

Ministarstvo pravde planira da u narednom periodu obezbedi sve uslove da bi se glavni pretres održavao dan za danom.

Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) je predviđeno da se glavni pretres održava neprekidno tokom radnog vremena jednog ili više uzastopnih radnih dana.

Ipak, ovih zakonskih odredaba sudije se nisu pridržavale do sada, pa su ročišta za jedan postupak održavana na svakih nekoliko meseci. Samim tim i čitavi postupci trajali su predugo, a nekada su i zastarevali.

Ipak, krivca ne treba tražiti samo među sudijama jer oni često za poštovanje zakona nisu imali adekvatne uslove.

Samim tim, u ovom trenutku, u jeku najavljenih izmena i dopuna Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016 - dalje: KZ), kojim će se u zakonodavstvo prvi put uvesti i kazna doživotnog zatvora za ubice dece, radi se i na obezbeđivanju uslova za održavanje ročišta dan za danom.

Jedan od koraka jeste i izbor novih sudija, kao i jačanje pravosudne infrastrukture kroz renoviranje postojećih infrastruktura, poput Palate pravde i izgradnje novih pravosudnih zgrada. To znači da će sudije kada njihove nove kolege počnu sa radom biti rasterećenije i imaće više vremena da se pridržavaju zakona i postupaka, tako da suđenja ne zakazuju na svaka tri, četiri, pet meseci, kao što je do sada bio slučaj.

Podsećanja radi, Ministarstvo pravde je iz potrebe preispitivanja sankcija za neka od najtežih krivičnih dela (silovanje, ubistvo, trgovina narkoticima itd.) krajem decembra 2018. godine formiralo posebnu radnu grupu.

Ona ima zadatak da izradi izmene i dopune KZ-a koje će se odnositi na zaprećene kazne za određena krivična dela, ali i uvođenje doživotne kazne zatvora u krivično-pravni sistem Srbije.

Ova radna grupa u narednih mesec dana treba da izradi tekst izmena i dopuna KZ-a, među kojima će se naći i doživotna kazna zatvora.

Govoreći o implementaciji doživotne robije u KZ, ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da će Ministarstvo pravde u narednih mesec dana završiti rad na tome.

- Ovde nije samo reč o uvođenju doživotne robije kao najteže krivične sankcije za najteža krivična dela, koja će biti predviđena pre svega za ubistva dece, bitno je da se radi na pooštravanju kaznene politike - navela je Kuburovićeva.

Izmene KZ-a i uvođenje doživotne kazne za ubice dece usledili su nakon inicijative Igora Jurića, oca Tijane (14), koju je 2014. godine ubio mesar iz Surčina Dragan Đurić (34). Predlog Jurića bio je da svi koji počine krivično delo ubistvo deteta dobiju najstrože kazne - da budu osuđeni na kaznu doživotnog zatvora. Ovu inicijativu potpisalo je 160.000 građana, a predlog su podržali eminentni pravni stručnjaci.

Izvor: Vebsajt Blic, Bojana Bogosav, 24.01.2019.
Naslov: Redakcija