Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Upućena Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika


Centar za pravosudna istraživanja uputio je 24.1.2019. godine Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o centralnom registru stvarnih vlasnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 - dalje: Zakon).

Ovaj Zakon je obavezao udruženja, fondacija, zadužbine i ustanove da u novoosnovani registar upišu svoje zastupnike, koji se time deklarišu kao stvarni vlasnici pravnih lica koje zastupaju.

Centar za pravosudna istraživanja smatra da je ovakvim rešenjima povređen Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) – vladavina prava i neotuđivost ljudskih prava (član 3. stav 1.), sloboda udruživanja bez prethodnog odobrenja, uz upis u registar koji vodi državni organ (član 55. stav 1.), kao i ustavne odredbe o svojini (član 86. stav 1. i 2.).

Osporavanim Zakonom otežava se i povređuje sloboda udruživanja. Bilo kakvo pominjanje stvarnog vlasništva na udruženjima suprotno je slobodi udruživanja i nedobitnom karakteru udruženja. Pored toga, potencijalni osnivači i članovi odvraćaju se od udruživanja, kako usled opasnosti da niko ne prihvati da sebe ili drugoga lažno deklariše kao stvarnog vlasnika udruženja, tako i usled nametanja obaveze ovlašćenom licu već registrovanog udruženja da podnese novi zahtev (član 17. stav 1. Zakona) pod pretnjom krivične i prekršajne odgovornosti (čl. 13. i 14. Zakona), i da za izdavanje potvrde ili izvoda iz registra plaća naknadu (član 8. Zakona).

Izvor: Vebsajt Centar za pravosudna istraživanja, 25.01.2019.
Naslov: Redakcija