Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČAK VLADE O TROŠKOVIMA ZAMENE LIČNIH DOKUMENATA: Transparentnost Srbija ukazuje da građani ne bi smeli da imaju troškove ukoliko je promene podataka uzrokovao neko drugi


Zaključak Vlade kojim se građani u nekim slučajevima oslobađaju troškova zamene dokumenata, ne rešava problem ni potpuno ni dosledno, ocenila je organizacija Transparentnost Srbija.

Kao stvar principa, građani ne bi smeli da imaju troškove zamene ličnih dokumenata ukoliko je promene podataka uzrokovao neko drugi. Taj princip bi morao da važi jednako za sve građane. Aktuelni zaključak Vlade diskriminiše vlasnike ličnih karata bez čipa, jer im ne ostavlja mogućnost da besplatno nastave da koriste tu vrstu dokumenta. Dalje, zaključkom Vlade je propisano da će zamene o trošku republičkog budžeta biti vršene u slučajevima kada neka ulica prvi put dobija naziv ili zgrada kućni broj.

S druge strane, zaključak ne pokriva situacije kada skupština grada ili opštine odluči da promeni naziv ulice. U takvim situacijama ne bi bilo pravično da troškove takvih promena snose građani, ali ni da oni padaju na teret MUP-a i šire, republičkog budžeta. Radi veće odgovornosti kod preduzimanja ovakvih poteza, trebalo bi propisati da je lokalna samouprava ta koja treba snosi sve troškove nastale zbog promene naziva ulica, bilo da oni nastaju za pojedince ili pravna lica. Izuzetak bi mogle da budu situacije kada do promene naziva dolazi na osnovu inicijative samih građana koji žive u određenoj ulici, u kojem slučaju trebalo sami da snose i troškove. Takve situacije su veoma retke - štaviše, u većini situacija građani nemaju čak ni mogućnost da se na javnoj raspravi izjašnjavaju o predlogu za izmenu naziva ulice u kojoj žive, zaključuje Transparentnost Srbija.

Izvor: Vebsajt Danas, 25.01.2019.
Naslov: Redakcija