Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Obavezno zdravstveno osiguranje građana ne obezbeđuje pružanje zdravstvene zaštite u slučaju lečenja akutnog pijanstva


Ne postoji noć u Beogradu, a da se neko zbog alkoholisanosti ne odveze u bolnicu na trežnjenje. Zbog trovanja alkoholom godišnje se na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu zbrine oko 2.000 pacijenata, međutim, malo ko zna da se lečenje u njihovom Centru za kontrolu trovanja plaća. Izuzetaka nema, i to je jedna od preventivnih mera.

Naime, na VMA postoji obaveštenje koje se vrti i po društvenim mrežama da svi pacijenti koji se leče na Klinici za toksikologiju od akutnog pijanstva plaćaju lečenje, bez obzira na zdravstveno osiguranje.

Na VMA kažu da takvi pacijenti u potpunosti plaćaju svoje lečenje.

- Pacijenti lečeni zbog akutne alkoholisanosti u Klinici za urgentnu i kliničku toksikologiju Nacionalnog centra za kontrolu trovanja u troškovima lečenja učestvuju u visini od 100 odsto - navode na VMA i dodaju da je sve regulisano u skladu sa tačkom 7 člana 61. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) u kome se navodi da obavezno zdravstveno osiguranje građana ne obezbeđuje pružanje zdravstvene zaštite u slučaju lečenja akutnog pijanstva.

Zaključak je da, ko ima novca da pije u kafani, ima i 8.000 dinara i više za pregled i trežnjenje na infuziji.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon)

Zdravstvena zaštita koja se ne obezbeđuje u obaveznom zdravstvenom osiguranju

Iz Člana 61

Osiguranim licima u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja ne obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata sledeće:

7) zdravstvena zaštita koja je povezana sa lečenjem akutnog pijanstva;

Usluge iz stava 1. ovog člana plaća osigurano lice iz svojih sredstava, po cenama koje utvrđuje davalac zdravstvene usluge.

Izvor: Vebsajt Telegraf, Lj. R., 25.01.2018.
Naslov: Redakcija