Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Udruženje priređivača igara na sreću podnelo Narodnoj skupštini RS inicijatvu za brisanje člana 83. Zakona, kojim se uređuje oporezivanje dobitaka od igara na sreću


Udruženje priređivača igara na sreću saopštilo je da je Narodnoj skupštini Republike Srbije predata inicijativa za ukidanje oporezivanja dobitaka u igrama na sreću, odnosno ukidanje spornog člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon).

Navodeći da je inicijativu potpisalo 100.000 građana, Udruženje ističe da je tako "dobijena i zvanična potvrda da je ta zakonska odredba nelogična, neprimenjiva i loša i da je treba brisati".

"Neposredni povod za pokretanje narodne inicijative je bilo oporezivanje uloga na sportskom klađenju što je evidentno da se desilo greškom. Međutim, niti igrači niti priređivači ne žele povratak na staro već traže ukidanje tog spornog i nelogičnog člana 83. Zakona", navodi se u saopštenju.

Udruženje smatra da "dalje eksperimentisanje sa ovakvim načinom oporezivanja dobitaka pogoduje isključivo jačanju nelegalnog tržišta igara na sreću i povećanju odliva novca iz zemlje, jer će se veliki broj igrača "preseliti" na inostrane sajtove ili na crno tržište, na kojima nema ovog poreza".

"Samim tim drastično će se smanjiti priliv sredstava u Budžet Republike Srbije", kaže se u saopštenju, u kome je Udruženje priređivača igara na sreću pozvalo poslanike da svojim glasom "za" ukinu "taj retrogradni član Zakona.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)

Dobici od igara na sreću

Član 83

Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću.

Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom.

Ako se dobitak sastoji od stvari i prava, oporezivi prihod iz stava 2. ovog člana predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren.

Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na:

1) pojedinačno ostvaren dobitak iz st. 2. i 3. ovog člana, do iznosa od 11.165 dinara;

2) ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama (kazinima) i na automatima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.01.2016.
Naslov: Redakcija