Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POLICIJI: Beogradski centar za bezbednosne politike ukazuje na spornu odredbu u Zakonu koja ministru dozvoljava da ukoliko Sektoru unutrašnje kontrole nedostaju resursi, sam odredi jedinicu policije koja će im pomagati


Beogradski centar za bezbednosne politike ukazuje na spornu odredbu u Zakonu koja ministru dozvoljava da ukoliko Sektoru unutrašnje kontrole nedostaju resursi, sam odredi jedinicu policije koja će im pomagati

Odredbe novog Zakona o policiji koje uređuju kadrovsku politiku u Ministarstvu unutrašnjih poslova najveći je korak u depolitizaciji i profesionalizaciji aparata sile, saglasni su i predstavnici vlasti i stručna javnost. Ipak, kako nedavno usvojeni Zakon neće u punoj meri moći da zaživi do usvajanja brojnih podzakonskih akata.

Iako se novim Zakonom detaljno regulišu interni konkursi kojima će se popunjavati radna mesta u MUP-u i uspostavlja objektivan sistem karijernog napredovanja, proći će još najmanje godinu dana pre nego što sve te odredbe stupe na snagu. Naime, tekst Zakona koji je 26. januara 2016. godine usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije predviđa usvajanje oko 40 podzakonskih akata. Za to vreme ministar će sprovesti najavljenu racionalizaciju u policiji, tokom koje će, oko 1.000 policajaca ostati bez posla.

Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednosne politike, kaže da novi Zakon o policiji unosi brojne pozitivne promene u načinu organizacije i funkcionisanja policije.

- Najbolji deo Zakona se bavi upravljanjem kadrovima. Radna mesta će se popunjavati sprovođenjem internih konkursa, a i karijerno napredovanje je mnogo bolje uređeno. Ipak, koliko god neka regulativa bila dobra, sve se svodi na političku volju da se ona i sprovodi. Ukoliko ne bude postojala volja da se policija depolitizuje, novi Zakon će postati besmislen - navodi Elek.

Prema njegovim rečima, pojedine odredbe novog Zakona su ipak mogle da budu i bolje napisane.

- Iako je ovim Zakonom smanjen diskrecioni upliv ministra policije, on i dalje postoji. Tako je uspostavljena komisija koja će birati kandidate za direktora policije, ali je i dalje na ministru da odabere između tri kandidata koja mu komisija pošalje - kaže Elek. On dodaje da Beogradski centar za bezbednosne politike imao i određene primedbe na način na koji se Zakon odnosi prema Sektoru unutrašnje kontrole.

- Najveći problem Sektora unutrašnje kontrole je to što oni nemaju dovoljno resursa. Trenutno se ovim poslom bavi samo 96 ljudi. U novom Zakonu stoji sporna odredba koja ministru dozvoljava da ukoliko Sektoru unutrašnje kontrole nedostaju resursi, sam odredi jedinicu policije koja će im pomagati - tvrdi Elek i napominje da takvo rešenje ostavlja prostor za zloupotrebe.

Jedna od brojnih novina koje predviđa Zakon je i uvođenje novih sredstava prinude, konkretno elektrošokova. U obrazloženju Zakona stoji da je to predviđeno kako bi policijski službenici mogli da postignu isti cilj bez upotrebe vatrenog oružja i nanošenja teških telesnih povreda.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 27.01.2016.
Naslov: Redakcija