Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OGLAŠAVANJU: Nezakonito emitovanje domaćih reklama na prekograničnim kanalima predviđa novčane kazne za prekršioce od 300.000 do 2.000.000 dinara. Ukoliko ti kanali budu želeli da emituju domaće reklame moraće da se registruju u Srbiji, da dobiju dozvolu REM-a i da imaju status domaćih kanala


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 26. januara 2016. godine Zakon o oglašavanju koji treba da zaštiti sve potrošače od obmanjujućih poruka i spreči nelojalnu konkurenciju među oglašivačima.

Zakon će pružiti šansu domaćim medijima da se značajan deo marketinškog kolača slije u njihove kase. Godinama su domaći oglašivači svoje reklame plasirali na tzv."prekograničnim kanalima" koji su do sada bili van pravnog i poreskog sistema Srbije i neovlašćeno "sekli" izvorni program srpskim reklamama. 

Iako je Zakonom o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014) bilo zabranjeno da se prekraja i menja izvorni program koji se u Srbiji samo reemituje (masteri i sedišta tih kanala su u inostranstvu) bili smo svedoci da su se svakodnevno nekim stranim programima emitovale reklame domaćih kompanija na srpskom jeziku.

Ubuduće ti kanali ako budu želeli da emituju domaće reklame moraće da se registruju u Srbiji, da dobiju dozvolu REM-a i da imaju status domaćih kanala.

Zakonom o oglašavanju je ova oblast jasno uređena u članu 27, stav 4 koji glasi:

"Oglašavanje u programima koji se reemituju na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i odredbama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 42/2009) dozvoljeno je samo ako je to oglašavanje sastavni deo izvornog programa, odnosno ako takvim oglašavanjem nije izmenjen ili prekrajan izvorni program (prekinut tok signala)

Članom 74,(stav 2) regulisano je da nadzor nad primenom ovog Zakona u pogledu oglašavanja u elektronskim medijima vrši REM, a član 76. (stav 2) predviđa da REM izriče mere, pokreće prekršajni postupak protiv prekršioca, a u skladu sa članom 77. nadležni inspektor donosi rešenje o zabrani takvog oglašavanja.

Pored toga za nezakonito emitovanje domaćih reklama na prekograničnim kanalima, član 78. predviđa novčane kazne za prekršioce od 300.000 do 2.000.000 dinara ako se vrši oglašavanje suprotno članu 27, stav 3 i 4 ovog Zakona.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 27.01.2016.
Naslov, Obležavanje: Redakcija