Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE: Agencija će se baviti poslovima zastupanja u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, u kojima je učestvovala Agencija za privatizaciju, a koji su pokrenuti pre 1. februara 2016. godine


Vlada Republike Srbije je usvojila Odluku o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), koja je stupila na snagu 26. januara 2016. godine.

Agencija će se baviti poslovima zastupanja u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, u kojima je učestvovala Agencija za privatizaciju, a koji su pokrenuti pre 1. februara 2016. godine.

Vlada Republike Srbije će imenovati Upravni odbor i direktora Agencije, na period do pet godina, sa pravom na dva mandata.

Novoosnovana Agencija će od Agencije za privatizaciju preuzeti predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, kao i zaposlene raspoređene na poslovima zastupanja.

Izvor: Vebsajt RTS, 27.01.2016.
Naslov: Redakcija