Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe počinje 1. februara


Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe počinje 1. februara i traje do 15. februara 2014. godine. U tom periodu, roditelji odnosno staratelji - kupci hrane i opreme za bebe mogu da podnesu zahtev za refundaciju PDV.

Podsećamo, kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB - Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište. Obrazac RFNB se može naći na sajtu Poreske uprave: www.poreska uprava.gov.rs u delu Obrasci.

Uz zahtev se dostavljaju:

- fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV,

- fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima.

Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe može da ostvari refundaciju PDV u iznosu PDV koji je sadržan u vrednosti fiskalnog računa za kupljenu hranu i opremu za bebe, a najviše u iznosu do 40.000 dinara, a od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe, u iznosu do 30.000 dinara.

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za nabavke izvršene od 1.01.2013. godine imaju roditelji i staratelji koji prošle godine nisu zaradili više od 80.000 dinara mesečno. Uslov je i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 23,4 miliona dinara.

Ukoliko je kupac hrane i opreme za bebe propustio da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15 jula 2013. godine, za nabavke koje je izvršio u periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine, može u 2014. godini, u periodu od 1. do 15. februara, da podnese zahtev za refundaciju PDV za nabavke izvršene u periodu januar - decembar 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 28.1.2014.