Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PREMA NOVOM ZAKONU O RAČUNOVODSTVU I PREKID IZVEŠTAVANJA


Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da se, u skladu sa prelaznim i završnim odredbama novog Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), koji je na snazi od 24. jula 2013. godine, samo pojedine odredbe istog odnose na finansijske izveštaje za 2013. godinu. Shodno tome, pravna lica se po podacima iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu razvrstavaju na osnovu člana 6. novog Zakona u četiri kategorije i to: mikro, mala, srednja i velika, umesto dosadašnje tri (mala, srednja i velika).

S obzirom da se finansijski izveštaji za 2013. godinu sastavljaju prema podzakonskim aktima donetim na osnovu starog Zakona, radi primene odredbe o razvrstavanju pravnih lica po novom Zakonu, donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007 i 3/2014), a koji se odnosi na obrazac "Statistički aneks". U tom obrascu, pod oznakom AOP 602 - oznaka za veličinu, unosi se oznaka iz Obaveštenja o razvrstavanju, koju je pravno lice utvrdilo na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za 2013. godinu i kriterijuma propisanih članom 6. novog Zakona i to : 4 za veliko, 3 za srednje, 2 za malo i 1 za mikro pravno lice, a preduzetnici unose oznaku 1 pošto se u skladu sa ovim zakonom smatraju mikro pravnim licima.

U cilju uporedivosti podataka o veličini iz ranijih godina, kada su numeričke oznake za razvrstavanje pravnih lica bile 3 za velika, 2 za srednja i 1 za mala pravna lica, Agencija će u bazama podataka iz finansijskih izveštaja za prethodne godine izvršiti migriranje podataka iz starih numeričkih oznaka u nove i to:

- oznaku 3 u oznaku 4 (za velika pravna lica)
- oznaku 2 u oznaku 3 (za srednja pravna lica)
- oznaku 1 u oznaku 2 (za mala pravna lica).

Podaci iz finansijskih izveštaja sa ovim "izmenjenim oznakama" za veličinu biće dostupni svim zainteresovanim korisnicima počev od 10. februara 2014. godine.

S tim u vezi, obaveštavamo korisnike podataka koji su do sada od Agencije preuzeli podatke o veličini pravnih lica za sve ranije godine, da je neophodno da u svojim bazama izvrše migriranje iz starih numeričkih oznaka u nove, a prema napred navedenom.

Takođe, obaveštavamo sve korisnike da će usled navedenog migriranja podataka u periodu od 7. do 10. februara 2014. godine biti privremeno onemogućeno pretraživanje objavljenih podataka iz finansijskih izveštaja na internet strani Agencije, kao i da će u petak 7. februara 2014. godine biti obustavljeno naručivanje i davanje podataka iz finansijskih izveštaja i usluga boniteta, te molimo za razumevanje.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 28.1.2014.