Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2011, 50/2012, 21/2013 i 6/2014)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA I TURISTIČKOG PRATIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010, 55/2012 i 6/2014)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2014, 2015. I 2016. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU OBIMA SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA ZA PERIOD JANUAR-MART 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013 i 75/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA ZA 2014. GODINU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2011, 4/2012, 15/2012, 49/2012, 57/2012, 8/2013, 30/2013 i 72/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SERTIFIKACIJU PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2013 i 71/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA VRELOVODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NOVOSADSKA TOPLANA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE PROCESA PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GREJANJE I TOPLU POTROŠNU VODU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NOVOSADSKA TOPLANA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA NAMENJENIH JAVNOM PREDUZEĆU "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2014. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2011, 5/2012, 22/2013 i 71/2013)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 21/2013, 39/2013 i 71/2013)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2013, 50/2013 i 71/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBJEDINJENE NAPLATE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2014)
Izvor: Paragraf Lex