Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBORIVOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU


Ugovor o doživotnom izdržavanju je teško oboriti, ali nije nemoguće pronaći izlaz iz životne situacije u kojoj se starija osoba možda naivno našla.

Često se može čuti da je ugovor o doživotnom izdržavanju najbolje rešenje kada je potrebno raspodeliti imovinu i obezbediti starost, jer je i neoboriv. Starijoj osobi pruža sigurnost, pa stariji bračni partner često potpisuje ovakav ugovor sa mlađim kako bi mu obezbedio krov nad glavom, jer se veruje da je testament oboriv. Takođe, ugovor o doživotnom izdržavanju rešava sporove između rođaka, jer je red da o starijoj osobi brine onaj ko će je naslediti.

“Ovo su sve pre svega laička tumačenja usled nedostatka informacija”, kaže Aleksandar Vučetić, advokat. “Imovina se može raspodeliti za slučaj smrti raznim pravnim poslovima i izjavama volje, i svaki odgovara određenoj životnoj situaciji”.

Advokat Vučetić kaže da ukoliko postoji osoba koja pretenduje na nužni deo, treba sačiniti ugovor o doživotnom izdržavanju. Prilikom sklapanja ovakvog ugovora troškovi su veći na početku, ali je kasnije, posle smrti izdržavane osobe, dokument - neoboriv. Naime, prilikom overe ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju. U suprotnom, ugovor je ništavan.

Doduše, u pojedinim, izuzetnim slučajevima, ovaj ugovor je moguće oboriti. Razlog za njegovo poništenje recimo može da bude situacija u kojoj je davalac izdržavanja osoba koja se u okviru svog zanimanja stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično), ali samo u slučaju da prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva. Druga opcija je da se ustanovi da je davalac izdržavanja u momentu potpisivanja ugovora bio svestan da primalac izdržavanja boluje od neizlečive bolesti.

Poništavanje ugovora o doživotnom izdržavanju najčešće traže naslednici, a na to imaju pravo u roku od godinu dana od potpisivanja ugovora, a najkasnije tri godine posle smrti.

“Smatram da svako treba da nađe advokata i, prema konkretnom rešenju, najbolje rešenje”, ističe Vučetić. “Ugovor o doživotnom izdržavanju ne isključuje mogućnost da se menja, jer okolnosti mogu da se promene, pa sud može, na zahtev jedne ili druge osobe, njihove odnose iznova da uredi ili raskine”.

Ugovor o doživotnom izdržavanju u pojedinim slučajevima može da bude raskinut. Razlog za raskid obično je neizvršenje obaveza iz ugovora, ali mora biti takvog intenziteta da se svrha zbog koje je ugovor zaključen više ne ostvaruje. Najčešći razlog za raskid su poremećeni odnosi, naročito kada potpisnici ugovora žive zajedno. Ipak, obe strane, ukoliko se žale i traže raskid ugovora, treba da budu spremne na to da sud može da proceni i na njihovu štetu.

Troškovi su veći kod ugovora o doživotnom izdržavanju u odnosu na testament. Takse za testament se plaćaju samo kod zaveštanja koja se sačinjavaju pred sudom ili notarom.

Testament uvek može da opozove čovek koji ostavlja imovinu za slučaj smrti, a naslednici uvek mogu tražiti nužni deo.

“To znači da, ako je roditelj ostavio imovinu jednom sinu, drugi ima pravo na nužni deo”, objašnjava Vučetić. “Ostaviočeva braća i sestre, njegovi dedovi i babe i njegovi ostali preci nužni su naslednici samo ako su trajno nesposobni za privređivanje i nemaju nužnih sredstava za život. Dakle, i oni bi imali to pravo ukoliko su siromašni”.

NA zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

“Savetujem da se pre zaključenja ugovora poseti lekar i proveri zdravstveno stanje, da primalac izdržavanja slučajno nema neizlečivu bolest”, ističe Vučetić. “I za testament je dobro imati nalaz neuropsihijatra kojim se potvrđuje da je lice bilo sposobno za rasuđivanje u trenutku sastavljanja testamenta”.

Izvor: Vebsajt Novosti, A. Mikata, 27.12.2018.
Naslov: Redakcija