Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INFORMACIJE O EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI ZA IZABRANE PROIZVODE


Radi informisanja građana o godišnjoj efektivnoj kamatnoj stopi (dalje: EKS), Narodna banka Srbije nastavlja da objavljuje podatke o EKS za izabrane proizvode koje banke nude fizičkim licima, na zadatom reprezentativnom primeru. Ažurirani podaci odnose se na podatke o EKS sa stanjem na dan 1. decembra 2018. godine.

Cilj objavljivanja ovih podataka je, pre svega, da se građani upoznaju sa značajem praćenja EKS, kao kamatne stope koja uključuje sve troškove (npr. u vezi sa davanjem, korišćenjem i vraćanjem kredita) koje korisnik finansijskih usluga plaća (npr. kamate, naknade, porezi i sl.), kao i da poređenjem EKS imaju mogućnost da se kod različitih banaka informišu o uslovima.

Izvor podataka su banke, odnosno podaci su prikupljeni na osnovu ankete u kojoj su učestvovale banke, te napominjemo da su navedeni pregledi isključivo informativnog karaktera. Za precizne podatke o EKS, kao i ostale uslove u vezi sa korišćenjem izabranih proizvoda - neophodno je kontaktirati konkretnu banku.

Imajući u vidu da banke u skladu sa propisima, utvrđuju način i uslove pod kojima pružaju određene finansijske usluge, svaki korisnik ima mogućnost da se informiše kod različitih banaka o tim uslovima i, na kraju, na bazi dobijenih informacija i sagledavanja svojih potreba odluči da li će i sa kojom bankom zaključiti ugovor.

Detaljnije informacije o efektivnoj kamatnoj stopi mogu se pronaći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Zaštita korisnika - Efektivne kamatne stope banaka za izabrane proizvode, na zadatom reprezentativnom primeru, kao i na sajtu Narodne banke Srbije namenjenom korisnicima finansijskih usluga - Tvoj novac, u delu Odabrane teme - Efektivne kamatne stope banaka za izabrane proizvode.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 27.12.2018.
Naslov: Redakcija