Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JANUARA 2018. GODINE NOVI OBRAZAC ZA PRIJAVU PRENOSA SREDSTAVA PREKO GRANICE


Svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu Republike Srbije i pri tom prenosi fizički prenosiva sredstva plaćanja u vrednosti od 10 000 evra ili više, obavezno je da taj novac prijavi nadležnim carinskim organima na graničnom prelazu.

U slučaju davanja lažnih, netačnih ili nepotpunih podataka, smatraće se da podnosilac prijave nije ispunio zakonsku obavezu i može mu se izreći kazna ili mu carinski organi mogu privremeno zadržati fizički prenosiva sredstva plaćanja na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014).

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma potrebno je da prijavite:

 a) instrumente koji glase na donosioca, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, menice i novčane uputnice), koji ili glase na donosioca, indosirani bez ograničenja, u korist fiktivnog primaoca, ili su u nekom drugom obliku koji dopušta prenos vlasništva nad njima, i nepoptuni instrumenti (uključujući čekove, menice i novčane uputnice), koji su potpisani, ali je izostavljeno ime primaoca;

 b) gotov novac (papirni i kovani novac koji je u opticaju kao sredstvo razmene).

Način prijavljivanja sredstava

Za prijavu prenosa sredstava potrebno je preuzeti i popuniti PPS obrazac.

Počev od 1. januara 2018. godine, podnosilac prijave mora da popuni novi Obrazac prijave prenosa sredstava, i to sve rubrike u beloj boji velikim slovima i tamnom olovkom (tamo gde je naznačeno koristiti jedno slovo/broj u odgovarajućoj kućici); rubrike u sivoj boji popunjava nadležni carinski organ. Za detaljne informacije o popunjavanju preuzmite uputstvo.

Izvor: Vebsajt Uprava carina, 27.12.2017.
Naslov: Redakcija