Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU: Ugovor je stupio na snagu 27. decembra 2016. godine, dok će njegova primena početi od 1. januara 2017. godine


Ugovor između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (u daljem tekstu: Ugovor) stupio je na snagu 27. decembra 2016. godine.

Ugovor je potpisan u Luksemburgu, 15. decembra 2015. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, francuskom i engleskom jeziku, s tim što su oba primerka podjednako verodostojna. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je engleski tekst.

Ugovor je objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovoriˮ, br. 4/2016 i počinje da se primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Blagovremeno ćemo objaviti detaljan komentar rešenja sadržanih u Ugovoru.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 27.12.2016.