Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Od juna. 2017. godine policijske uprave, osnovni sudovi, tužilaštva i centri za socijalni rad vodiće elektronsku evidenciju o nasilnicima u porodici, pojedinačnim slučajevima nasilja i merama pomoći žrtvama. Ovi podaci biće sumirani u Centralnoj evidenciji o slučajevima nasilja u porodici, koju će voditi Republičko javno tužilaštvo, i čuvaće se 10 godina


Policijske uprave, osnovni sudovi, tužilaštva i centri za socijalni rad vodiće od 2017. godine elektronsku evidenciju o nasilnicima u porodici, pojedinačnim slučajevima nasilja i merama pomoći žrtvama. Ovi podaci biće sumirani u Centralnoj evidenciji o slučajevima nasilja u porodici, koju će voditi Republičko javno tužilaštvo, i čuvaće se 10 godina.

Ovo je samo jedna od novina koja nas očekuje sa primenom novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016). Trideset jedna ubijena žena i troje dece - neslavna je statistika sa kojom završavamo 2016. godinu. Prema podacima MUP, do sredine decembra registrovane su 4.993 krivične prijave za ovo delo. Brojke su tek nešto manje nego 2015. godine.

Telefoni Ministarstva pravde usijali su se poslednjih dana jer većina zainteresovanih, mahom žrtava, veruje da nedavno usvojen Zakon počinje da se primenjuje od 1. januara. Međutim, Zakon, koji će omogućiti policiji, tužilaštvu i sudstvu da brže reaguju, počinje da se primenjuje 1. juna 2017. godine. Dotle će svi organi koji će biti uključeni u primenu proći obuku.

- Pravosudna akademija trenutno utvrđuje program obuke za sudije, tužioce i policiju, s obzirom na to da je Zakonom propisano da će se naš program obuke primenjivati i na policiju, a Kriminalistička akademija će ga sprovoditi - kaže ministarka pravde Nela Kuburović.

Ona dodaje da je uspostavljena saradnja između Pravosudne i Kriminalističke akademije, da će obuka trajati više dana, i da će biti zasebna za policiju, a zasebna za pravosudne organe. Uslediće zajedničke radionice.

Novi Zakon, podseća ministarka, donosi i sankcije za sve koji po njemu ne postupaju:

- Svako mora da prijavi nasilje i lice koje sprovodi Zakon ima obavezu da postupi po toj prijavi. U slučaju nepostupanja, predviđena je prekršajna odgovornost. Kada su u pitanju sudije i tužioci, nepostupanje u rokovima naznačenim u Zakonu predstavlja disciplinski prekršaj i moguć je disciplinski postupak.

Zakon obavezuje sve da prijave zlostavljanje - od komšija, do škola, domova zdravlja, kolektiva... U trenutku kada je prijavljeno, na lice mesta izlazi policija i obaveštava policijskog službenika za sprečavanje nasilja u porodici. Službenik pravi procenu rizika: da li u porodici ima dece, ima li nasilnik oružje, da li je zavisnik od alkohola ili droge, tome dodaje obaveštenja o ranijim događajima...

Novi propis daje policiji ovlašćenje da izda naredbu kojom se nasilniku zabranjuje povratak u porodični dom na 48 sati. Ukoliko ne živi pod istim krovom sa žrtvom, policajac može da mu, na isti vremenski period, izrekne zabranu prilaska. Pošto mu uruči pismenu potvrdu o izrečenoj meri, o svemu obaveštava tužioca, koji ima 24 časa da od suda zatraži produženje izrečene mere na mesec dana. Sud je dužan da se u tom roku izjasni o tužiočevom predlogu.

Predviđeno je i formiranje grupe za koordinaciju i saradnju, koja će razmatrati svaki slučaj nasilja u porodici. Grupa će predlagati mere za okončanje sudskih postupaka i mere zaštite žrtava. Predviđeno je i uspostavljanje lica za vezu, koja će imenovati rukovodilac policijske uprave, tužilac i direktor centra za socijalni rad. "Oficiri" za vezu će svakodnevno razmenjivati informacije bitne za sprečavanje nasilja i pružanje zaštite žrtvama. Ministarstvo pravde je u okviru kampanje "Isključi nasilje" pokrenulo i istoimeni sajt.

U poslednjih 10 godina u Srbiji je u porodičnom zlostavljanju ubijeno 327 žena. Samo 2015. godine je stradalo njih 36, a podneto je 5.256 krivičnih prijava za nasilje. Protiv 2.014 nasilnika podignute su optužnice. Među registrovanim žrtvama bilo je i 135 dece mlađe od 18 godina.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 26.12. 2016.
Naslov: Redakcija