Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE: Obrazovan Kolegijum državnih sekretara kao radne grupe Saveta, čiji će zadatak biti da nadzire i koordinira sprovođenje Strategije reforme javne uprave i pratećeg akcionog plana, kao i da učestvuje u procesu izveštavanja o uspešnosti njihove realizacije


Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je 26. decembra 2016. godine konstitutivnoj sednici Saveta za reformu javne uprave, na kojoj je, između ostalog, usvojeno Mišljenje o polaznim osnovama za upravljanje promenama u javnoj upravi.

Na sednici je obrazovan Kolegijum državnih sekretara kao radne grupe Saveta, čiji će zadatak biti da nadzire i koordinira sprovođenje Strategije reforme javne uprave i pratećeg akcionog plana, kao i da učestvuje u procesu izveštavanja o uspešnosti njihove realizacije.

Na sednici je tokom diskusije povodom usvajanja Mišljenja o polaznim osnovama za upravljanje promenama u javnoj upravi konstatovano da je, i uz sveobuhvatnu fiskalnu konsolidaciju i racionalizaciju, u prethodnom periodu očuvana funkcionalnost javne uprave u Srbiji, uz postignute uštede u ovoj godini od više od četiri milijarde dinara.

Od kraja 2013. godine, kada je na snagu stupila zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, javna uprava i lokalna javna preduzeća broje 36.600 manje zaposlenih na neodređeno, odnosno 22.850 manje zaposlenih u odnosu na decembar 2014. godine, od kada teče proces racionalizacije.

Pokazatelji govore da se proces racionalizacije uspešno sprovodi i da je kvantitativni cilj koji je ranije dogovoren sa MMF-om za 2016. godinu postignut, a čak i premašen.

Imajući u vidu postignute rezultate, primarni fokus u narednom periodu biće na povećanju efikasnosti javne uprave, kroz reorganizaciju postojećih kapaciteta i kvalitetnije upravljanje, a ne kroz dalje smanjenje broja zaposlenih.

Brnabić je istakla da je važna poruka sa ovog skupa ta da ćemo se u narednom periodu usredsrediti na povećanje efikasnosti rada državnih službenika i uprave uopšte.

Srbija nema glomazan državni sektor – poređenja radi imamo 6,5 činovnika na sto građana, što je manje nego u zemljama EU, gde je taj broj između 8 i 8,5, već ima neefikasnu državnu upravu, precizirala je ona.

Prema njenim rečima, sada se razgovara o tome da se tamo gde postoji evidentan manjak zaposlenih, taj manjak nadomesti kako bi se obezbedio visok kvalitet usluga koje se pružaju, i to tako da se zaposleni iz službi u kojima postoji višak, a poseduju tražene kompetencije i znanja, prebace na mesta gde postoji potreba za novim izvršiocima.

Kao jedan od prioriteta u procesu reorganizacije rada javne uprave u narednom periodu navedeno je pružanje kvalitetnijih usluga građanima, za šta će biti neophodno da se preispitaju funkcije koje država obezbeđuje, poboljša struktura zaposlenih i ostvarene uštede učine održivim i trajnim.

Upravo će na ovim temeljima biti sprovedena dalja reforma javne uprave, za šta je Srbiji dodeljena pomoć u iznosu od 80 miliona evra od Evropske unije.

S obzirom na to da je cilj za 2016. godinu u pogledu smanjenja broja zaposlenih dostignut, dogovoreno je da se naredna Odluka o maksimalnom broju zaposlenih usvoji do kraja marta 2017. godine.

Na taj način, ministarstva će imati dovoljno vremena da kreiraju i zvanično usvoje vizije razvoja svojih resora, kao i pojedinačne akcione planove koji će pratiti realizaciju tih vizija.

Fokus u narednom periodu biće na funkcionalnoj reorganizaciji u okviru prosvete, zdravstva, centralne administracije, socijalne zaštite, lokalnih samouprava i svih onih resora koji u svom sastavu imaju mreže institucija.

U ovom procesu, pomoć ministarstvima pružiće i Grupa za podršku u upravljanju promenama (GPUP) koju je oformilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), a koja je predstavljena tokom sednice.

Grupa će resornim ministarstvima dati ekspertsku podršku pri upravljanju promenama, kroz dodatne obuke za nove veštine, kompetencije i planski pristup radu.

Grupa će na ovim poljima asistirati ministarstvima kako bi se iskoristila sva dostupna znanja da bi se koncipirale vizije, ciljevi, prioriteti i planovi za reorganizaciju unutar resora. Takođe, Grupa će ministarstva podržati i u domenu komunikacija i finansijskog planiranja.

Sednici su prisustvovali članovi Saveta – ministri u Vladi Republike Srbije, kao i državni sekretari i drugi ovlašćeni predstavnici ministarstava, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije i Sekretarijata za zakonodavstvo.

Izvor: Vebsajt Vlade, 26.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija