Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE DONELA VIŠE ODLUKA KOJIMA SU UVEDENI BAZEL III STANDARDI U REPUBLICI SRBIJI: Osnovni ciljevi usvajanja ovih propisa su povećanje otpornosti bankarskog sektora povećanjem kvaliteta kapitala i uvođenjem zaštitnih slojeva kapitala, bolje praćenje i kontrola izloženosti banke riziku likvidnosti, dalje jačanje tržišne discipline i transparentnosti poslovanja banaka u Republici Srbiji objavljivanjem svih relevantnih informacija o poslovanju banke, kao i prilagođavanje izveštajnog sistema novim regulatornim rešenjima


Radi realizacije Strategije za uvođenje standarda Bazel III u Republici Srbiji iz decembra 2013. godine, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 15. decembra 2016. godine doneo sledeće odluke:

  • Odluka o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016),
  • Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016),
  • Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016),
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016),
  • Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016),
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016).

Pored usklađivanja sa relevantnim pravnim aktima EU u oblasti bankarstva, osnovni ciljevi usvajanja ovih propisa su povećanje otpornosti bankarskog sektora povećanjem kvaliteta kapitala i uvođenjem zaštitnih slojeva kapitala, bolje praćenje i kontrola izloženosti banke riziku likvidnosti, dalje jačanje tržišne discipline i transparentnosti poslovanja banaka u Republici Srbiji objavljivanjem svih relevantnih informacija o poslovanju banke, kao i prilagođavanje izveštajnog sistema novim regulatornim rešenjima.

Usvajanje ovih propisa odražava strateško opredeljenje Narodne banke Srbije da kontinuirano unapređuje pravni okvir u skladu s međunarodnim standardima i propisima Evropske unije, uz uvažavanje specifičnosti domaćih propisa i tržišta na način koji obezbeđuje očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema u celini.

Narodna banka Srbije ističe da novi propisi stupaju na snagu 30. decembra 2016. godine, a primenjuju se od 30. juna 2017. godine, kao i da su banke dužne da do 20. aprila 2017. godine dostave izveštaje propisane Odlukom o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke i Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka radi provere njihove sposobnosti za dostavljanje izveštaja u skladu sa odredbama ovih propisa.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 23.12.2016.
Naslov: Redakcija