Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Pravna lica i preduzetnici finansijske izveštaje za 2015. godinu, uključujući i izveštaje za statističke i druge potrebe, od 1. januara 2016. godine, predaju Agenciji za privredne registre isključivo u elektronskoj formi, sa kvalifikovanim elektronskim potpisom


Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) predviđena je obaveza da preduzeća u Srbiji finansijske izveštaje za 2015. godinu, uključujući i izveštaje za statističke i druge potrebe, od 1. januara 2016. godine, predaju Agenciji za privredne registre isključivo u elektronskoj formi, sa kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Prema rečima direktora Agencije, Zvonka Obradovića, to će doneti brojne uštede, a biće i jeftinije za privrednike.

"Sto milijardi dinara uštede doneće privredi. Biće brže, naravno, i jeftinije, moglo bi da posluži kao primer drugima. Štedi vreme, živce, šalje poruku da država može kad hoće da organizuje svoj servis", napominje Obradović.

Prema njegovim rečima, 77 milijardi dinara gubitka donose firme u restrukturiranju.

"Da podsetimo da i dalje postoji onaj deo privrede koji je pozitivan. Preduzetnici u 95 odsto slučajeva posluju pozitivno", kaže Obradović.

Govoreći o broju novoosnovanih preduzeća, Obradović ukazuje da postoje pozitivni pomaci ali da je potrebno daleko više preduzeća.

"To je jedan trend koji dobija uzlaznu putanju, u ovoj godini je osnovano 2.000 novih preduzeaća", dodaje Obradović.

Napominje da je 183 firmi osnovano iz oblasti računarskih programiranja, a postoji i oko 200 novoosnovanih preduzeća u oblasti izgradnje stambenih objekata.

Izvor: Vebsajt RTS, 26.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija